Olej, plyn

Technológie a vybavenie pre petrochemický priemysel, rafinérie ropy

Nájdených 25 firiem

EURO PUMPS TECH, s.r.o.

Námestie sv. Michala 170/5, 919 30 Jaslovské Bohunice
+421 335515307

PARAPETROL a.s.

Štefánikova trieda 15, 949 01 Nitra
+421 376578495

MUTE - SLOVAKIA spol. s r.o.

Banská 524/8, 039 01 Turčianske Teplice
+421 434901882

SIGMA PUMPY SK, s.r.o.

Trenčianska 29/1887, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 327717900

ControlTech, spol. s r.o.

Františkánska 5, 917 01 Trnava
+421 335913811

AutoCont Control spol. s r.o.

Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
+421 435868210

INTECH CONTROL spol. s r.o.

Vlčie hrdlo 4846, 820 03 Bratislava
+421 245640869

AxFlow s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

M. R. Štefánika 39, 920 21 Hlohovec
+421 337331226

AQUACLEAN, spol. s r.o.

Hlaváčikova 16, 841 05 Bratislava
+421 252444938

MOGUL SLOVAKIA, s.r.o.

U ihriska 300, 906 12 Hradište pod Vrátnom
+421 346581202

IN VEST s.r.o.

Areál Duslo objekt č. 21 - 07, 927 03 Šaľa
+421 317706187

IVAR Slovensko, s.r.o.

Benediktiho 5, 811 05 Bratislava
+421 252450137

ALTEC s.r.o.

Bajkalská 22, 821 09 Bratislava
+421 253411971

DATAKON s.r.o.

Letná 45, 040 01 Košice
+421 556225858

Synecta holding, a.s.

Diakovská cesta 15, 927 01 Šaľa
+421 317705555

START AUTOMATION spol. s r.o.

Radlinského 2751, 901 01 Malacky
+421 347723837

VAE CONTROLS Prievidza, s.r.o. v konkurze

A. Hlinku 13, 972 01 Bojnice
+421 465189730

APV ELEKTRO spol. s r.o.

Jungmannova 16, 851 01 Bratislava
+421 245643067

METRONA, s.r.o.

Poľovnícka 3, 945 01 Komárno
+421 357722010

KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o.

Gagarinova 7/C, 821 03 Bratislava
+421 243333916

RMC s.r.o.

Trenčianska 863/66, 018 51 Nová Dubnica
+421 424455611

AXESS, spol. s r.o.

Márie Medveďovej 1/A, 851 04 Bratislava
+421 262247570

MicroStep - HDO s.r.o.

Vajnorská 158, 831 04 Bratislava
+421 232277400

AGRO VOS, s.r.o.

Veselé 377, 922 08 Veselé
+421 337726875

ABB, s.r.o.

Tuhovská 29, 831 06 Bratislava
+421 800700101