Olej, plyn

Geologické, geotechnické, geochemické poradenstvo

Nájdených 322 firiem

EKOGEOS spol. s r.o.

Gavlovičova 4, 831 03 Bratislava
+421 2 44452801

Ludovika Energy, s.r.o.

Fraňa Kráľa 2, 052 80 Spišská Nová Ves
+421 53 4297555

ENERGIA EFEKT, spol. s r.o.

Sienkiewiczova 4, 811 09 Bratislava
+421 2 63453834

GEOFO spol. s r.o.

Sabinovská 14, 821 02 Bratislava
+421 2 43640225

GEOPRIS, spol. s r.o.

Rudlovská cesta 61, 974 11 Banská Bystrica
+421 48 4146136

GEOTOP, s.r.o.

Drieňová 34, 821 02 Bratislava
+421 2 43292487

GEONIK, spol. s r.o.

Coboriho 1, 949 01 Nitra
+421 37 6503819

GEOLAND TOP, s.r.o.

Nám.Slobody 13, 071 01 Michalovce
+421 911 991776

Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9, 842 26 Bratislava
+421 2 32293201

GEO - TEAM SLOVAKIA s.r.o.

Drieňová 34, 821 02 Bratislava
+421 2 43336485

GEOKA, spol. s r.o.

Ružinovská 1, 821 02 Bratislava
+421 2 43411000

INGEO - ighp, s.r.o.

Bytčická 16, 010 01 Žilina
+421 41 7635892

Keraming a.s.

Jesenského 3839, 911 48 Trenčín
+421 32 6520075

ALPINET a. s.

Popradská 48/B, 821 06 Bratislava
+421 2 20608122

LUSH spol. s r.o.

Hlbiny 2, 960 01 Zvolen
+421 45 5320406

Tebodin Slovakia, s.r.o.

Hraničná 18, 821 05 Bratislava
+421 2 32660204

ENVIRO SYSTEM, spol. s r.o.

Košická 37, 821 09 Bratislava
+421 2 55424011

GEODET-KA, s.r.o.

T. Vansovej 12, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 5620656

GEODETI G5 s.r.o.

Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
+421 47 4330259

Geo - Ferrys, s.r.o.

Gašparovo 193, 976 64 Beňuš
+421 48 6198754

GEO-KOD, s.r.o.

Žitná 21, 831 06 Bratislava
+421 2 44646551

GEO Slovakia, s.r.o.

Rampová 4, 040 01 Košice
+421 55 7297234

GEOsys s.r.o.

Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
+421 2 58243324

DuMoPeAl, s.r.o.

Pražská 1, 040 11 Košice
+421 55 6422318

GLOBING POPRAD s.r.o.

Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad
+421 52 7731450

AQUIFER, s.r.o.

Dúbravská cesta 9, 842 20 Bratislava
+421 2 54792015

HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť

Ružinovská 1, 821 02 Bratislava
+421 2 48289807

ORNTH spol. s r.o.

Trieda SNP 82/542, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4143214

Geoddat, spol. s r.o.

Vrútocká 43, 821 04 Bratislava
+421 2 43423578

KA Invest, s.r.o.

Horný dvor 27/1509, 900 27 Bernolákovo
+421 903 224488

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Panenská 13, 811 03 Bratislava
+421 2 59305770

INFRAPROJEKT, s.r.o.

Kominárska 4, 832 03 Bratislava
+421 2 50234419

ENVICONSULT spol. s r.o.

Obežná 7, 010 08 Žilina
+421 41 7632461

Siman a Jorčík, spol. s r.o

Židlovo 3, 977 01 Brezno
+421 48 6111968

UNA - Rodinné domy, s.r.o.

Hviezdoslavova 2, 900 27 Bernolákovo
+421 903 312467

GEOPRO SLOVAKIA s.r.o.

Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov
+421 54 4742680

SK GEODETI, s.r.o.

Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
+421 911 686666

SITUM s.r.o.

Vajnorská 8/A, 831 03 Bratislava
+421 2 55678214

ATOPO spol. s r.o.

Javorová 2, 974 01 Banská Bystrica
+421 905 386180

TEKDAN, spol. s r.o.

Nobelovo námestie 9, 851 01 Bratislava
+421 2 62410391

TeleDat komunikačné systémy s.r.o.

Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4104038

Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o.

Mlynské nivy 44/A, 821 09 Bratislava
+421 2 53411857

ALFYGEO PLUS, s.r.o.

Senný trh 13, 945 01 Komárno
+421 35 7701922

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava
+421 2 20816180

GEOTOP Košice, s.r.o.

Južná trieda 82, 040 17 Košice
+421 55 7290871

MHLGEO s.r.o.

Záhradnícka 16, 945 01 Komárno
+421 35 7701945

IVTER, s.r.o.

Košická 9/1, 945 01 Komárno
+421 35 7700186

HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o.

Moyzesova 46, 040 01 Košice
+421 55 7289043

HITAN s.r.o.

Rádiová 46, 821 04 Bratislava
+421 2 43638641

TECTUM - GEOSYNTHETIC s.r.o.

Hrachová 40, 821 05 Bratislava
+421 2 43427361