ALFYGEO PLUS, s.r.o.

Senný trh 13

945 01, Komárno

  • +421 35 7701922
www.alfygeo.sk

Predmet činnosti firmy ALFYGEO PLUS, s.r.o.

Geodetická kancelária - geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, účelové mapovanie veľkých mierok, porealizačné zameranie inžinierskych sietí, vyhotovenie knihy plánov káblových vedení, práce v bodových poliach, vytyčovanie stavebných objektov, meranie posunov stavebných objektov, vytyčovanie náhradných pozemkov, pozemkové úpravy

Ďalšie informácie o firme ALFYGEO PLUS, s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 905 444757
  • IČO : 36554758
  • DIČ : SK2021755076
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2002