Zastúpenie zahraničných bank

Zobraziť len kraj

Nájdených 13 firiem

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

Pribinova 4, Eurovea Central 1, 811 09 Bratislava
+421 2 32323000

Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky

Námestie SNP 21, 811 01 Bratislava
+421 2 20850411

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava
+421 2 59277328

Európska banka pre obnovu a rozvoj

Suché mýto 1, 811 03 Bratislava
+421 2 59101700

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
+421 2 59346111

J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky

Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava
+421 2 59418111

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava

Rajská 15/A, 811 08 Bratislava
+421 2 57103110

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Mlynské nivy 43, 825 01 Bratislava
+421 2 58230111

BANCO COFIDIS, S.A., pobočka zahraničnej banky

Einestinova 21, 851 01 Bratislava
+421 2 32222000

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike

Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava
+421 2 58106800

Fio, sporiteľné družstvo, organizačná zložka zahraničnej osoby

Kollárovo námestie 15, 811 06 Bratislava
+421 2 20850411

ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky

Pribinova 8, 811 09 Bratislava
+421 2 45699999