Investičné spoločnosti, správa súkromného majetku

Nájdených 30 firiem

BEL - HOUSE, a.s.

Volgogradská 13, 808 01 Prešov
+421 905 695286

Pro Partners Holding, a.s.

Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
+421 2 33526915

Across Wealth Management, o.c.p., a.s.

Apollo BC, Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
+421 2 58240300

Pro Partners Asset Management, a.s.

Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
+421 2 33526915

SOPHISTIC INVESTMENT a.s.

Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4166277

Tenisové centrum Trnava, a.s.

Jána Hajdóczyho 11, 917 01 Trnava
+421 33 5920800

FPD CORPORATION SK a.s.

Palisády 29/A, 811 06 Bratislava
+421 2 59201511

E.ON Slovensko, a.s.

Čulenova 6, 811 09 Bratislava
+421 2 50614020

PKB invest, s.r.o.

Jilemnického 4, 080 01 Prešov
+421 51 7720830

Arca Capital Slovakia, a.s.

Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
+421 2 58253510

E-Group, a. s.

Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava
+421 2 58101382

EASTFIELD a.s.

Ventúrska 1, 811 01 Bratislava
+421 2 20922911

EPIC - SLOVAKIA, s.r.o.

Mudroňova 25/A, 811 01 Bratislava
+421 2 54413001

Greenlight, a.s.

Dunajská 15, 811 08 Bratislava
+421 2 52731253

1. garantovaná a.s.

Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava
+421 2 59418893

SLOVINTEGRA, a.s.

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
+421 2 38105890

SLAVIA CAPITAL Group, a.s.

Mostová 2, 811 02 Bratislava
+421 2 59317110

FINASIST, a.s.

Trnavská 27/B, 831 04 Bratislava
+421 2 58246645

Best Hotel Properties a.s.

Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava
+421 2 59348151

Arca Investments, a.s.

Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
+421 2 58253510

FUNDS MANAGERS, a.s.

Záborského 19, 831 03 Bratislava
+421 2 43331873

ECO-INVEST, a.s.

Obchodná 2 - 6, 811 08 Bratislava
+421 2 59202041

DUPOS INVEST, a.s.

Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
+421 33 5340402

Wood & Company, a.s.

Laurinská 18, 811 01 Bratislava
+421 2 32409000

TECHNOPOL PARTNER, a.s.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
+421 2 68286150

mna2 s.r.o. „v likvidácii“

Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
+421 2 43330251

Deloitte Advisory s.r.o.

Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
+421 2 58249111

Majetkový Holding, a.s.

Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava
+421 2 33527111

BA Business Center s.r.o.

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
+421 905 636303

PROXENTA Broker, s.r.o.

Mlynské nivy 42, 821 09 Bratislava
+421 2 32191011