Garančné fondy, ručenie úverov

Nájdených 20 firiem

Tatra banka, a.s.

Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
+421 2 59191111

VENORA AUDIT s.r.o.

Saratovská 6E, 841 02 Bratislava
+421 2 39024608

Fond ochrany vkladov

Kapitulská 12, 812 47 Bratislava
+421 2 54435444

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
+421 2 59346111

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
+421 2 57292111

APROCON s.r.o.

Landererova 1, 811 09 Bratislava
+421 915 474382

UVER s.r.o.

Jakubovo nám. 12 , 811 09 Bratislava
+421 903 277228, 0910 947035

Eva Beňová

U Holých 632, 023 11 Zákopčie
+421 41 4344200; +421 911 294218

Fruity Apple s.r.o.

Abovská 39, 040 17 Košice
+421 41 4344200; +421 911 294218

Ing. Peter Baláž

Tyršova 305/55, 073 01 Sobrance
+421 904 870344

Moravec cafe

Mierové námestie 90, 019 01 Ilava
+421 (042) 4465210

Prvá stavebná sporiteľňa,a.s.,PSS

Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
+421 (0903) 244680

KOFI-TAXI

Dunajská Streda, 929 01 Dunajská Streda
+421 (0907) 762020

Fia, spol. s r.o.

M.C.Sklodowskej 21, 851 04 Bratislava
+421 905 153 585

Forminx Finance, s.r.o.

Tamaškovičova 17, 917 02 Trnava
+421 (033) 5913226

Express Finance, s.r.o.

Grösslingová 45, 816 04 Bratislava
+421 2 59230230

Capital Investment Group s.r.o.

Vážská 2, 921 0 Piešťany
+421 (033) 7747474

ACX INVEST, s.r.o.

Nitrianska 1, 917 01 Trnava
+421 905 981 899

Martin Potrok

Námestie slobody 18, 921 01 Piešťany
+421 918 709053

BONILEX s.r.o.

Školská 46/16, 968 01 Nová Baňa
+421 915 858 669, 0915 530 060