Usmerňovače, tlmivky, cievky

Nájdených 60 firiem

Rhea elektro s.r.o.

Elektrárenská 12440/1, 831 04 Bratislava
+421 2 49101914

ENERGETICKÉ STROJÁRNE s.r.o.

Vlčie hrdlo, 820 03 Bratislava
+421 2 40558610

HOPPECKE Batterien Slovakia spol. s r.o.

Riečna 1079/79, 958 01 Partizánske
+421 38 7498755

KIWA, spol. s r.o. v reštrukturalizácii

Novozámocká 179, 949 01 Nitra
+421 37 6578462

HYDAC Electronic, s.r.o.

Krásna Hôrka 290, 027 44 Tvrdošín
+421 43 5831911

ZVS holding, a.s.

Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 903 654346

ElektroSystem SK, s.r.o.

Ľudovíta Štúra 4/113, 914 01 Trenčianska Teplá
+421 32 6400875

i - center, spol. s r.o.,

Tuhovská 27, 831 06 Bratislava
+421 2 49101611

Nedis Slovakia, a.s.

Obchodná 39, 821 06 Bratislava
+421 948 787096

Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.

Priemyselná 4600/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 4661111

3 Q service, spol. s r.o.

Hollého 59, 010 01 Žilina
+421 948 020587

ELVIN, spol. s r.o.

Rabčická 332, 029 44 Rabča
+421 43 5520501

DITEL, spol. s r.o.

Uhoľná 3, 010 08 Žilina
+421 41 7630608

ACD s.r.o.

Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
+421 45 5369204

STROPTEL, s.r.o.

Ciolkovského 1270/1, 091 01 Stropkov
+421 54 7180400

ELTECO, a.s. „v konkurze

Rosinská cesta 15, 010 08 Žilina
+421 41 5066111

TRACON SLOVAKIA, s.r.o.

Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
+421 35 7731082

A2B, s.r.o.

Horská 1, 010 03 Považský Chlmec
+421 41 5000490

M & L, spol. s r.o.

Hlavná 28, 927 01 Šaľa
+421 31 7707464

LEDA Slovakia, spol. s r.o.

Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7718487

ALBA, s.r.o.

Jilemnického 8, 036 01 Martin
+421 43 4210405

ALBAT, spol. s r.o.

Barčianska 64, 040 17 Košice
+421 55 7290113

BQZ, spol. s r.o.

Mlynarovičova 2660, 851 03 Bratislava
+421 2 62315446

ELMAK, s.r.o.

Hlboké 295, 906 31 Hlboké
+421 34 6216015

VACUUMSCHMELZE, s.r.o.

Horná Streda 1325/14, 916 24 Horná Streda
+421 32 7772200

EasyCom, s.r.o.

Jána Chalupku 7, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4154901

ELECOM s.r.o.

Kazanská 3, 821 06 Bratislava
+421 2 45640976

ELEMAR s.r.o.

Poľnohospodárska 36, 821 07 Bratislava
+421 2 45644313

MEZ Elektromotory, s.r.o.

Slavkovská cesta 25, 060 01 Kežmarok
+421 52 4523340

NES Nová Dubnica s.r.o.

Maxima Gorkého 820/27, 018 51 Nová Dubnica
+421 42 4414202

Elektro plus, s.r.o.

Cukrovarská 186, 926 01 Sereď
+421 31 7895977

JOHRAmont, s.r.o.

Sovietskych hrdinov 629/13, 089 01 Svidník
+421 54 4551074

JORK - SK, spol. s r.o.

Eötvösa 12, 945 05 Komárno
+421 35 7731874

Microdis Electronics, s.r.o.

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4152451

GM Electronic Slovakia, spol. s r.o.

Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava
+421 2 20633403

ŠUPLATA, spol. s r.o.

Šarfická 31, 900 82 Blatné
+421 33 6459351

Arrow Electronics Slovakia s.r.o.

Rožňavská 24, 821 04 Bratislava
+421 2 32604300

MEVIS Slovakia, s.r.o.

Senecká cesta 25, 931 01 Šamorín
+421 31 5902911

Elbatex SK s.r.o.

Tomášikova 30, 821 01 Bratislava
+421 2 48250850

MURAT, s.r.o.

Bratislavská cesta 87, 902 01 Pezinok
+421 33 6481151

MTS, spol. s r.o.

Krivá 53, 027 55 Krivá
+421 43 5819111

Schrack Technik s.r.o.

Ivanská cesta 10/C, 821 04 Bratislava
+421 2 49108101

LIGHT Spectrum, s.r.o.

Štefánikova 59, 901 01 Malacky
+421 34 7782258

KUK COILS Slovakia s.r.o.

Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica
+421 42 4408180

SCHMID-MULTITECH, s.r.o.

Podjavorinskej 5, 911 05 Trenčín
+421 32 7440186

VIKON, s.r.o.

Považské Podhradie 330, 017 04 Považská Bystrica
+421 42 4313210

SLOVRES a.s.

Rastislavova 100, 040 43 Košice
+421 55 7262111

INOVA - DATA s.r.o.

Exnárova 18, 821 03 Bratislava
+421 2 43413728

Gálik & Veselý, s.r.o.

Osuského 3, 851 03 Bratislava
+421 2 62311880

ELECTRIC, spol. s r.o.

Vranovská 2573, 080 06 Prešov
+421 51 7765355