ENERGETICKÉ STROJÁRNE s.r.o.

Vlčie hrdlo

820 03, Bratislava

  • +421 2 40558610
www.energetickestrojarne.sk

Predmet činnosti firmy ENERGETICKÉ STROJÁRNE s.r.o.

Opravy a montáže ekektrických zariadení Technické činnosti - Technická poradenská činnosť pre rozvoj a modernizácie silnoprúdových elektrických zariadení a rozvodov - Projektová dokumentácia pre nové inštalácie a rekonštrukcie - Zabezpečenie periodických revízií všetkých elektrických zariadení v súlade s STN - Technická pomoc pri nábehoch silnoprúdových elektrických zariadení - Špecifikácia dodávok elektrických zariadení Opravy - Udržiavanie a opravy elektrických zariadení a rozvodov inštalovaných vo výrobných a nevýrobných priestoroch aj v prostredí SNV - Skladba zariadení - rozvodné zariadenia, stožiarové osvetlenia, bleskozvody, pracovné stroje, vonkajšie káblové rozvody, vnútorné inštalácie v budovách Montáže - Montáže elektrických zariadení - Montáže zariadení merania a regulácie - Montáže elektrickej požiarnej signalizácie - Distribučné rozvodné zariadenia do 110 kV - Vnútorné a vonkajšie rozvody do 110 kV - Stožiarové osvetlenia cestné, železničné a parkové - Bleskozvody a uzemnenie - Montážne práce s hydraulickou plošinou do výšky 16 m Čistenie zariadení - Čistenie a konzervovanie elektrických zaradení metódou CT, do 1000V aj pod napätím - distribučné rozvodné zariadenia - elektrické stroje točivé - elektronické systémy - výpočtová technika - Vytesňovanie vlhkosti v elektrických zariadeniach

Ďalšie informácie o firme ENERGETICKÉ STROJÁRNE s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 2 40558119
  • IČO : 36175099
  • DIČ : SK2020050945
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1996