Drevo, nábytok a výrobky z dreva

Stroje a zariadenia na výrobu korku, korkových zátok, spracovanie korku

Nájdených 7 firiem

M & V SLOVAKIA, s.r.o.

Vsetínska cesta 1487/9, 020 01 Púchov
+421 42 4634546

Bayer, spol. s r.o.

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
+421 2 59213321

SZT-Nástroje, s.r.o.

Bazovského 1066/2, 038 53 Turany
+421 43 4292638

TRENS, a.s.

Súvoz 1, 911 32 Trenčín
+421 32 7412111 Spojovateľka

Stredoslovenské strojárne Sitno, a.s.

Vyhne 25, 966 02 Vyhne
+421 45 6772221

CANMET, s.r.o.

Bôrik 5, 811 02 Bratislava
+421 2 67200030

Mária Paigerová

Pod Skalkou 659/4, 911 0 Trenčín
+421 (032) 7432614