Doprava

Elektrická signalizácia a železničné zabezpečovacie zariadenia

Nájdených 44 firiem

EVPÚ a.s.

Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica
+421 42 4409111

AXBENET, s.r.o.

Kapitulská 6, 917 01 Trnava
+421 33 5513696

ŽELSYS, a.s.

Štúrova 3, 811 02 Bratislava
+421 2 59311726

TATRALIFT a.s.

Poľná 4, 060 01 Kežmarok
+421 52 7877611

ZOS Zvolen s.r.o.

Štúrova 24, 960 01 Zvolen
+421 45 5320039

SVI Slovakia s.r.o.

Vyšné Fabriky 739, 033 01 Liptovský Hrádok
+421 44 5206111

BRAMA-SK, s.r.o.

Priehradka 4, 036 01 Martin
+421 43 4306742

ELKONET, spol. s r.o.

Stavbárska 34, 821 07 Bratislava
+421 2 40201901

AŽD SLOVAKIA a. s.

Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava
+421 2 58282301

LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.

Cintorínska 57, 942 01 Šurany
+421 35 6507080

VAMAX, s.r.o.

Čajkovského 4, 811 04 Bratislava
+421 2 52454051

Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.

Priemyselná 14, 010 01 Žilina
+421 41 5060111

ADOTEL-HEX s.r.o.

P. O. Hviezdoslava 68, 010 01 Žilina
+421 41 5625540

BETAMONT s.r.o.

J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
+421 45 5322608

KRS, spol. s r.o.

Jilemnického 738/16, 018 51 Nová Dubnica
+421 42 4431261

WAGONMARKET, spol. s r.o.

Rovná 594/5, 058 01 Poprad
+421 52 7164111

ELIMONT v.o.s.

Trstínska 10, 917 00 Trnava
+421 903 768190

AveoEngineering, s.r.o.

Hlavná 157, 056 01 Gelnica
+421 53 4821641, 4799529; +421 905 854675

Miroslav Kopiar - KOVEL

Mierová 911, 908 72 Závod
+421 34 7749901

EPM SYSTEMS s.r.o.

Gazdovský rad 41, 931 01 Šamorín
+421 31 5603446

Emil Kuchta

Bizetova 3, 949 11 Nitra
+421 905 419780

AREA Slovensko, s.r.o.

Rastislavova 265, 951 41 Lužianky
+421 37 7783506

Dušan Kopko - STAVOKOP

Vyšný Žipov 93, 094 33 Vyšný Žipov
+421 905 381 430

Ivan Georgiev KOBOLD Slovakia

Jánošikova 709, 900 4 Dunajská Lužná
+421 (02) 45980107

Sidon Jozef

Čemerné-Poloviny, 093 0 Čemerné
+421 (02) 45980107

Ing. Jaroslav Gdovin - EL-MONT

Údenárska 5, 080 0 Prešov
+421 (051) 7717711

ADRIAN, a.s.

Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4710471, 4710444

Agrobella Plus s.r.o.

Majerníkova 34A, 841 05 Bratislava
+421 2 65316711

Ardos AZ a.s.

Púchovská 2, 821 09 Bratislava
+421 2 50205710 Sekretariát generálneho riaditeľa

BOME, s.r.o.

Profesora Sáru 5, 974 0 Banská Bystrica
+421 (0905) 656693

MSS - Management Service System, spol. s r.o.

Štefánikova 12, 811 06 Bratislava
+421 2 52495474

Ing. Július Vaško

Moldavská 8, 040 11 Košice
+421 55 6441604

Automatizácia železničnej dopravy Bratislava a.s.

Pri plynárni 5, 040 01 Košice
+421 (055) 7295676-8

VIPS sk, s.r.o.

Bratislavská 119, 911 0 Trenčín
+421 (055) 7295676-8

SCHAKO s.r.o. - organizačná zložka

Vajanského 58, 921 01 Piešťany
+421 (0905) 623300

Sabba SK s.r.o.

Homolová 10/2907, 841 02 Bratislava
+421 2 45989040

Peter Prizbul

Športová 609, 900 23 Viničné
+421 0903737683

BYTAS, s.r.o.

Ľ. Stárka 16, 911 0 Trenčín
+421 (032) 6564511

Telnet, spol. s r. o.

Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina
+421 (0915) 839911

Attila Szpevák Shark

Ružová 3, 941 1 Tvrdošovce
+421 (035) 6492273

PLUSMONT, s.r.o.

Martina Rázusa 7, 010 0 Žilina
+421 (041) 500803131

Jozef Torda Elektroinštalácie

Rozkvet 2029/52, 017 0 Považská Bystrica
+421 (0905) 935349

DoMaR Solar, s.r.o.

Lúčna 4, 965 01 Žiar nad Hronom
+421 0907 538177, 0905 665 262

ELEKTROSERVIS PARTIZÁNSKE s.r.o.

Hanulova 8, 841 02 Bratislava
+421 902 175 418