Doprava

Časti, vybavenie a príslušenstvo rušňov, železničných vagónov

Nájdených 54 firiem

EVPÚ a.s.

Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica
+421 42 4409111

MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou

Duklianskych hrdinov 1129/46, 093 01 Vranov nad Topľou
+421 57 4422649

ARX, s.r.o.

Hollého 1356, 014 01 Bytča
+421 903 898089

SCHILLER spol. s r.o.

Továrenská III/523, 984 01 Lučenec
+421 47 4331584

European Railway Technologies s.r.o.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
+421 2 50571202

YANN - FERRO ENGINEERING s.r.o.

Pluhová 80, 831 03 Bratislava
+421 2 44458669

WAGG-MARKT, spol. s r.o.

Rovná 594/5, 058 01 Poprad
+421 52 7891851

TATRAVAGÓNKA a.s.

Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
+421 52 7112111

ZOS Zvolen s.r.o.

Štúrova 24, 960 01 Zvolen
+421 45 5320039

BRAMA-SK, s.r.o.

Priehradka 4, 036 01 Martin
+421 43 4306742

BETAMAT, a.s. Zvolen

J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
+421 45 5322608

TT - TRANS, s.r.o.

Bohdanovce nad Trnavou 405, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
+421 33 2333736

KINEX - KLF, a.s.

Kukučínova 2346, 024 01 Kysucké Nové Mesto
+421 41 4201810

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s.r.o.

Coburgova 48, 917 02 Trnava
+421 33 5955430

SELLEX TATRY, s.r.o.

Stavbárska 3159/54, 058 01 Poprad
+421 52 7742042

ŽOS Vrútky a.s.

Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky
+421 43 4205111

Technická obnova a ochrana železníc, a. s. (TOOŽ)

Letisko 490, 013 41 Dolný Hričov
+421 41 5532693

JAMP SVORADA s.r.o.

Nerudova 740/39, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 4425616

Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.

Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
+421 45 5302111

ZOS LOKO s.r.o.

Štúrova 24, 960 01 Zvolen
+421 45 5322049

TREVA s.r.o.

Prakovce 13, 056 62 Prakovce
+421 53 4176711

Fragokov - export, výrobné družstvo

Budovateľská 67, 080 01 Prešov
+421 51 7462310

ZASTROVA, a.s.

SNP 86, 061 01 Spišská Stará Ves
+421 52 4822240

Dušan Durdík - DD-Montáž,údržba el.zariadení

Dolno Srnie 25, 916 41 Dolné Srnie
+421 905 713603

Peter Morvay - ELEKTROINŠTALÁCIE

Coburgova 8, 917 02 Trnava
+421 33 5340908

Miroslav Kadlečík - KAMMIKO, obchod - služby

Čáčov 138, 905 01 Senica nad Myjavou
+421 903 722580

Peter Horváth - REVIEL

Farského 24, 85101 Bratislava
+421 2 64538391

INVESTIK, s.r.o.

Na Bystričku 14, 036 01 Martin
+421 +4421 43 4300531

Precismetal, s.r.o.

Na stanicu, 010 09 Žilina
+421 41 7070032

TIMAT-ND-Ing.Ladislav Szeles

Bratislavská 25, 949 01 Nitra
+421 (037) 7419951

Ladislav Matuška MOVIMPEX

Okružná 19, 935 45 Veľký Ďur
+421 907 100 765

ENERGOSTEEL, spol. s r.o.

Jána Sladkého 1203/13, 031 01 Ružomberok
+421 44 4322784; +421 905 526481

VIESKA, spol. s r.o.

č.286, 916 2 Považany
+421 (032) 7797435

ELEKTRO, spoločnosť s ručením obmedzeným, Lipany

Jánošíkova 114, 082 7 Lipany
+421 (051) 4572286

ENERGIA spol. s r.o.

Pri hati 1, 040 01 Košice 1
+421 (055) 7994221

Ing. Michal Krempa - EL-PROJEKT

Moldavská 17, 040 11 Košice
+421 55 6441990

ELEKTRO - KMK, s.r.o.

Pionierske nám. 1, 919 34 Biely Kostol
+421 (033) 5521156

ROZKVET TRNAVA

Tulipánová 1, 917 02 Trnava
+421 33 5504798

ELSPOT - Zoltán Špót

Jánošíkova 1, 903 01 Senec
+421 (02) 45925397

Elektro Savex s.r.o.

Švábska, 080 01 Prešov
+421 (051) 7758366

ELTRA - ELMAT, s.r.o.

Bardejovská 32, 080 0 Prešov
+421 (051) 7758366

Sila elektro

Nám.SNP 193/33, 929 01 Dunajská Streda
+421 (031) 5517735

Mario Julini Alpines

Valová 14, 921 01 Piešťany
+421 905 162 106

Elektro-Kvazár s.r.o.

Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava
+421 2 44454446

Elena Kalúzová, Ing. - PIG TECH

Vašinova 31, 949 01 Nitra
+421 903 407 350, 0910 907 351

Varačka Dušan - ELVAD

Štefánikova 682/12, 922 41 Drahovce
+421 0905714932

Ondrej Vývlek ELEKTRODAT

Nám.K.Salvu 860, 980 5 Klenovec
+421 (047) 5484275

SCHAKO s.r.o. - organizačná zložka

Vajanského 58, 921 01 Piešťany
+421 (0905) 623300

PREKAB, s.r.o.

Ľ. Štúra 1, 018 4 Dubnica nad Váhom
+421 (042) 4440534

BEAR Arnold Bencz

č. 165, 925 85 Neded
+421 (0903) 908130