Chemický a farmaceutický priemysel

Tavivá, spojivá, prísady do panvíc, rozpúšťadlá, flotačné činidlá

Zobraziť len kraj
Zobraziť len okres
ZOBRAZIŤ VŠETKO

Nájdených 9 firiem

Azelis Slovakia, s.r.o.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
+421 2 63814143

SKF Slovensko spol. s r.o.

Miletičova 23, 821 09 Bratislava
+421 2 55563600

LUBOCONS CHEMICALS, s.r.o.

Dlhá 1, 900 31 Stupava
+421 2 60102811

Bayer, spol. s r.o.

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
+421 2 59213321

MINERCO spol. s r.o.

Palisády 47, 814 44 Bratislava
+421 2 54411785

TRADEPETROL a.s.

Pribinova 32, 821 09 Bratislava
+421 2 52967074

Kerametal a.s. Bratislava

Jašíkova 2, 826 05 Bratislava
+421 2 48291111 Spojovateľka

Vassal s.r.o.

Hradská 38, 821 07 Bratislava
+421 2 45243002

JohnsonDiversey Slovensko, s.r.o.

Trnavská cesta 33, 831 04 Bratislava
+421 2 44454895