Chemický a farmaceutický priemysel

Smáčadlá, enzýmy, odvápňovače, chemikálie na kožušiny, kože

Nájdených 17 firiem

TRAMTÁRIA s.r.o.

Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4154331

BIESTERFELD SILCOM SLOVAKIA s.r.o.

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
+421 2 53634047

3 S spol. s r.o.

Vlárska 2673/10, 917 01 Trnava
+421 33 5511012

Azelis Slovakia, s.r.o.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
+421 2 63814143

UNITERS SLOVAKIA s.r.o.

Nádvorná 3383/16, 960 01 Zvolen
+421 45 5362470

SLAVUS s r.o.

Nákovná 22, 821 06 Bratislava
+421 2 64462551

LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.

Štetinova 4, 811 06 Bratislava
+421 2 32151626

BASF Slovensko spol. s r.o.

Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
+421 2 58266111

MACTECH, s.r.o.

Nejedlého 51, 841 02 Bratislava
+421 2 64531077

Colormax s.r.o.

Komárňanská 24, 821 05 Bratislava
+421 2 44641155

Ing. Karol Urban - FARBOL

Čsl. tankistov 1, 841 0 Bratislava
+421 (0905) 259784

MVDr. Ladislav Németh

Poľná 61, 930 3 Macov
+421 (0905) 259784

tomi - tn, s.r.o.

Zlatovská 2763, 911 0 Trenčín
+421 (0905) 259784

Colorland s.r.o.

Mikovíniho 1, 917 01 Trnava
+421 33 5537958

Istrochem Plasty s.r.o.

Nobelova 34, 836 50 Bratislava
+421 2 44452251

K&C Slovakia, s. r. o.

Plynárenská 4, 851 09 Bratislava
+421 917 738 577

Peter Ilavský - TRAINING

Dr.Mašurku 937, 032 61 Važec
+421 944 230 101