Chemický a farmaceutický priemysel

Chemické látky pre mikrobiológiu, laboratóriá

Nájdených 36 firiem

MIKROCHEM spol. s r.o.

Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
+421 33 6905611

VENIKA ENGINEERING spol. s r.o.

Krížna 44, 821 08 Bratislava
+421 2 55561011

CLEARSKIN II, s.r.o.

Námestie Ľ. Štúra 1, 010 01 Žilina
+421 41 7645494

INTES Poprad, s.r.o.

Námestie sv. Egídia 95, 058 51 Poprad
+421 52 7871311

BAX PHARMA, s.r.o.

Leškova 8, 811 04 Bratislava
+421 2 52491390

LPChem, spol. s r.o.

Rosinská cesta 9, 010 01 Žilina
+421 41 5652004

FINECON, s.r.o.

Rybničná 42, 831 07 Bratislava
+421 2 44681011

Bio - Spectrum Plus spol. s r.o.

V záhradách 13, 811 02 Bratislava
+421 2 54415569

Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o.

Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
+421 2 54774306

GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o.

Moyzesova 1918/6A, 975 01 Bánovce nad Bebravou
+421 38 7604369

AFT BRATISLAVA, s.r.o.

Bočná 1, 821 04 Bratislava
+421 2 44880509

MARCONI, s.r.o.

Kozmonautov 35, 036 01 Martin
+421 43 3240243

MDP NAUTICA s.r.o.

Wolkrova 35, 851 01 Bratislava
+421 2 62412268

HACH LANGE s.r.o.

Roľnícka 21, 831 07 Bratislava
+421 2 48209091

GAVAX, s.r.o.

Sídlisko 1. mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou
+421 57 4880203

MEDIMPRAX, spol. s r.o.

Líščie údolie 57, 841 05 Bratislava
+421 2 65444328

Lambda Life a.s.

Bojnická 20, 831 04 Bratislava
+421 2 44880159

CHEMMEA spol. s r.o.

Radlinského 27, 811 07 Bratislava
+421 2 52924163

DONAUCHEM s r.o.

Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava
+421 2 49206501

O.K. SERVIS ETC s r.o.

Pri Zvonici 25, 821 04 Bratislava
+421 2 43634967

MkB Test a.s.

Rosina 169, 013 22 Rosina
+421 41 5983651

Eurolab Lambda a.s.

T. Milkina 2, 917 01 Trnava
+421 33 5341448

DYNEX Servis, spol. s r.o.

Strieborné námestie 2, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4155045

nutricor s.r.o. „v likvidácii“

Ovsištské námestie 1, 851 04 Bratislava
+421 2 43631664

NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o.

Rádiová 38, 821 04 Bratislava
+421 2 43411630

ITES Vranov, s.r.o.

Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou
+421 57 4461961

POLYCHEM s.r.o.

Poľnohospodárov 4, 971 01 Prievidza
+421 46 5426959

BIOHEM, spol. s r.o.

Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
+421 32 6505005

CENTRALCHEM, s.r.o.

Plynárenská 2, 821 09 Bratislava
+421 2 53414156

Agrárna spoločnosť, s.r.o.

Rosina 169, 013 22 Rosina
+421 41 5983651

IMPERGAM, s.r.o.

Pionierska 15, 831 02 Bratislava
+421 2 38100837

Imuna Pharm, a.s.

Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany
+421 51 4562111

HaDcg - Katarína Mazáková

Hviezdoslavova 7, 908 41 Šaštín - Stráže
+421 34 6592056

ALKOMA, s.r.o.

Olbrachtova 900/6, 911 0 Trenčín
+421 (032) 6587041

Dr. ČUVAČ

P.O.Box 4, 040 2 Košice
+421 (032) 6587041

Metalimpex s.r.o.

J.Jančeka 11, 034 01 Ružomberok
+421 43 5864004