Bezpečnosť

Protipožiarne vybavenie, hasiace prístroje, čerpadlá a zariadenia

Nájdených 237 firiem

EUROPAD - požiarny servis s.r.o.

Vrbnica 65, 072 16 Vrbnica
+421 56 6493639

GAJOS, s.r.o.

M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 5570818

Informačná technika, spol. s r.o. v likvidácii

Odeská 37, 821 06 Bratislava
+421 2 54647321

DoMo-GLASS s.r.o.

Zvolenská cesta 85, 974 03 Banská Bystrica
+421 48 4163711

JaTiF, spol. s r.o.

Košovská cesta 65, 971 01 Prievidza
+421 46 5422758

SPRINKLER SYSTÉM s.r.o.

Horná Ves 129, 967 01 Horná Ves
+421 36 6313220

KomBit - Alarm spol. s r.o.

Elektrárenská 3, 945 01 Komárno
+421 35 7713480

SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o.

Holubyho 12, 040 01 Košice
+421 55 6817700

A.T.S. - Automatik - Tür - Systeme Nitra, spol. s r.o.

Dvorčianska 72, 949 01 Nitra
+421 37 6517161

NOVOTEC spol. s r.o.

Dolné Orešany 435, 919 02 Dolné Orešany
+421 33 5582135

Fire Safety World CENTRUM, s.r.o.

Zvolenská cesta 3539, 984 01 Lučenec
+421 47 4511816

ANTES GM, spol. s r.o.

Jilemnického 25, 911 01 Trenčín
+421 32 6582523

AQUAGAS, spol. s r.o.

Hurbanova 15, 921 01 Piešťany
+421 33 7732351

HOREX HX, s.r.o.

Rastislavova 152, 951 41 Lužianky
+421 37 7783043

BB MEDIKA, s.r.o.

Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4170300

MAKOMA spol. s r.o.

SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina
+421 45 5394641

MIROMAX, s.r.o.

Zvolenská cesta 133/A, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4142648

ASUAN a.s.

Magnezitárska 5, 040 13 Košice
+421 55 7293408

WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou

Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou
+421 57 4861511

HANES Slovakia, s.r.o.

Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava
+421 33 5921910

PYROKOMPLEX, s.r.o.

Štefánikova 264/30, 029 01 Námestovo
+421 905 106021

Kovoplast - T, s.r.o.

Malodvornícka 22, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5516177

LITE - SLOVAKIA SK, s.r.o.

Lichnerova 40, 903 01 Senec
+421 2 45646984

KODRETA Štefanov s.r.o.

, 906 45 Štefanov
+421 34 6586301

DELTA PLUS, spol. s r.o.

Tribečská 919/12a, 956 17 Solčany
+421 38 5383916

BioVersal - Slovakia, s.r.o.

Novozámocká 102, 949 05 Nitra
+421 37 7414567

KZ spol. s r.o.

Komárnická 26, 821 01 Bratislava
+421 2 43415963

KOHAS s.r.o.

Jantárová 30, 040 01 Košice
+421 55 6771124

ENERGONET NITRA, s.r.o.

Novozámocká 184, 949 05 Nitra
+421 37 7418135

FIRE - SLUŽBA, s.r.o. „v likvidácii

Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina
+421 41 7635726

ARTEMIS - ENERGYR spol. s r.o.

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
+421 41 7233025

HABALA, s.r.o.

Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza
+421 46 5468299

ŠK-SERVIS s.r.o.

Sedliacka 19/3127, 979 01 Rimavská Sobota
+421 47 5633807

SLOVEXIM oil, s.r.o.

Hrabové 65, 014 01 Bytča
+421 902 247943

Prometeus - SL s.r.o.

Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa
+421 52 4326868

TVK s.r.o.

Solivarská 1/A, 080 01 Prešov
+421 51 7722203

PYROKOMPLET s.r.o.

Kráľová nad Váhom 24, 925 91 Kráľová nad Váhom
+421 31 7715380

HASTEX spol. s r.o.

Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava
+421 2 49300000

PYROKOM spol. s.r.o.

Á. Jedlika 4854, 945 01 Komárno
+421 35 2901760

FLOW PUMPS TRADE, s.r.o.

Diakovská cesta 13, 927 01 Šaľa
+421 31 7701211

STABIL spol. s r.o.

Priemyselná 5/B, 917 01 Trnava
+421 33 5987100

Tyco Fire & Integrated Solutions (Slovakia) s.r.o.

Mierová 103, 821 05 Bratislava
+421 2 43631027

VKV - SLOVAKIA, s.r.o.

Kysucká cesta 5/A, 010 01 Žilina
+421 41 5625247

SOND - PO, s.r.o.

Okružná 2, 917 01 Trnava
+421 33 5529542

SITEK s.r.o.

Hraničná 16, 821 05 Bratislava
+421 2 53412595

RIVA spol. s r.o.

D. Jurkoviča 847/24, 909 01 Skalica
+421 34 6644070

ARMAPLAST spol. s r.o.

Odborárska 52, 830 03 Bratislava
+421 2 44635187

TRANS - MONT, s.r.o. Prešov

Suvorovova 4/A, 080 01 Prešov
+421 51 7480091

KELCOM international, spol. s r.o.

Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky
+421 35 6428030