Banský priemysel, lomy

Olovene rudy, medené rudy, zinkové rudy, ťažké kovy

Nájdených 15 firiem

PEMEX, spol. s r.o.

Dedovec 1797/315, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4710195

MR Trading, a.s.

Ružová dolina 10, 820 05 Bratislava
+421 2 50207010

SLOVENERGO spol. s r.o.

Ružová dolina 10, 821 08 Bratislava
+421 2 50207111

OLYMP - Levice, s.r.o.

Ku Bratke 5, 934 01 Levice
+421 36 6314658

UNICOM DEMAT s.r.o.

Murgašova 2, 949 01 Nitra
+421 37 7722 003

KOVOR s.r.o.

Šulekovská 16, 926 01 Sereď
+421 905 330 493

Preval s.r.o.

Mariánska 88, 900 31 Stupava
+421 2 65936120

Dolomit a.s. Malá Vieska

Trebejovská 90, 044 31 Družstevná pri Hornáde
+421 55 6981331

Befare 777 spol. s r.o.

Mliekarenská 10, 821 09 Bratislava
+421 2 53412278

Kamenostav s.r.o.

Štefánikova 48, 949 01 Nitra
+421 37 7720454

Servis Plus, s.r.o.

Vážska 8, 010 01 Žilina
+421 914 177 581

Steeling s.r.o.

Slovenskej jednoty 39, 040 01 Košice
+421 55 6337200

Kerametal a.s. Bratislava

Jašíkova 2, 826 05 Bratislava
+421 2 48291111 Spojovateľka

Mercurius s.r.o.

Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
+421 55 6748619

Ing. Marek Lombart

Rosná 8, 040 01 Košice
+421 905 234419