Banský priemysel, lomy

Kremeň, sľuda, živec, krištáľ, augit

Nájdených 11 firiem

LB MINERALS SK, s.r.o.

Tomášikova 35, 043 22 Košice
+421 55 7980503

PD Klatov, a.s.

Hlavná 53, 044 12 Nižný Klátov
+421 55 6967125

GRANITI, s.r.o.

Na stanicu 1010/10, 010 09 Žilina
+421 41 7645335

SPECTRA TRADE s.r.o.

Za hradbami 34, 902 01 Pezinok
+421 33 6412222

MR Trading, a.s.

Ružová dolina 10, 820 05 Bratislava
+421 2 50207010

KOMATEQ a.s.

Komenského 1097/13, 050 01 Revúca
+421 58 4881445

Štrmac, s.r.o.

Zlaté piesky 16, 821 04 Bratislava
+421 2 44253366

ŽIAROMAT a.s.

Továrenská 1, 985 01 Kalinovo
+421 47 4302013

BALU s.r.o.

Zelenečská 16, 917 01 Trnava
+421 33 5343941

Jozef Wohlschläger - JOW

Jilemnického 29, 020 6 Lednické Rovne
+421 (0903) 657801

KAM-ON Miloš Ondrejka

Topoľčianska 340, 951 9 Machulince
+421 (0905) 444268