Banský priemysel, lomy

Íl, kaolín, kamenec

Nájdených 30 firiem

KERAMETAL, s.r.o.

Jašíkova 2, 826 05 Bratislava
+421 2 48291111

LB MINERALS SK, s.r.o.

Tomášikova 35, 043 22 Košice
+421 55 7980503

ROMIN SLOVAKIA, spol. s r.o.

Kopernica 225, 967 01 Kremnica
+421 45 6789061

BEVEX, spol. s r.o.

Hlavná 95, 900 31 Stupava
+421 2 65934148

VEST, s.r.o.

Rakytovská cesta 2630/1C, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4717000

Gemerská nerudná spoločnosť, a.s.

Mútnik 1, 981 01 Hnúšťa
+421 47 5423342

HELAM s.r.o.

Mlynská 22, 040 01 Košice
+421 55 6950334

Conneco chemicals Slovakia s.r.o.

Šenkvická 20, 902 01 Pezinok
+421 33 6453011

AGROPOTREBY K&B, spol. s r.o.

Bacsákova 5, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5522703

MR Trading, a.s.

Ružová dolina 10, 820 05 Bratislava
+421 2 50207010

Cemix, s.r.o.

Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica
+421 45 6735430

ZISTAV s.r.o.

Predmierska 404, 023 54 Turzovka
+421 41 4333832

SMZ - REVIMEX a.s. Revúca

Komenského 13/1097, 050 01 Revúca
+421 58 4881437

NATURAL SYSTEM s.r.o.

9. mája 328/5, 026 01 Dolný Kubín
+421 918 828558

Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.

J. Horvátha 889/8, 967 01 Kremnica
+421 45 6743451

REGOS s.r.o.

Rádayho 10, 984 01 Lučenec
+421 917 756139

ENVIGEO, a.s.

Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica
+421 48 4712430

STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.

Zvolenská cesta 31, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4161128

BALA, a.s.

Bratislavská 1941, 931 01 Šamorín
+421 31 5623141

UNICOM DEMAT s.r.o.

Murgašova 2, 949 01 Nitra
+421 37 7722 003

KOVOR s.r.o.

Šulekovská 16, 926 01 Sereď
+421 905 330 493

Preval s.r.o.

Mariánska 88, 900 31 Stupava
+421 2 65936120

Dolomit a.s. Malá Vieska

Trebejovská 90, 044 31 Družstevná pri Hornáde
+421 55 6981331

Kamenostav s.r.o.

Štefánikova 48, 949 01 Nitra
+421 37 7720454

Siderit s.r.o. Nižná Slaná

Dobšinská 72, 049 23 Nižná Slaná
+421 58 7885694

Steeling s.r.o.

Slovenskej jednoty 39, 040 01 Košice
+421 55 6337200

Kerametal a.s. Bratislava

Jašíkova 2, 826 05 Bratislava
+421 2 48291111 Spojovateľka

Mercurius s.r.o.

Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
+421 55 6748619

Ing. Marek Lombart

Rosná 8, 040 01 Košice
+421 905 234419

Ján Kočiš - predaj prírodného kameňa

Nová 188/45, 053 61 Olcnava
+421 949442863