Dobročinné organizácie, združenia, nadácie, charita

Nájdených 10 firiem

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
+421 2 20850111

Liga proti rakovine Slovenskej republiky

Špitálska 21, 812 32 Bratislava
+421 2 52921735

Krištáľové krídlo s.r.o.

Drobného 27, 841 01 Bratislava
+421 2 64461588

Slovenská parkovacia asociácia

Košická 2, 010 01 Žilina
+421 910 276414

Ekol a N s.r.o.

Golianova 83, 949 01 Nitra
+421 37 6513774

Priatelia Zeme - SPZ

Alžbetina 53, 040 0 Košice
+421 55 6771 677; +421 903 772323

SOSNA, o.z.

Zvonárska 12, 040 0 Košice
+421 55 6771 677; +421 903 772323

EMISO, s.r.o.

Komenského 73, 041 81 Košice
+421 902 488 657

BROZ

Godrova 96, 831 0 Bratislava
+421 (02) 55562693

Ing.Zuzana Balková EKO-IN

č.452, 920 5 Dvorníky
+421 0905795040