Zdravotníctvo

Zariadenia pre fyzioterapiu, rehabilitácie a protetiku, distributéri

Nájdených 76 firiem

ROKUR, s.r.o.

Školská 3, 949 01 Nitra
+421 376558541

Otto Bock Slovakia s.r.o.

Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
+421 232782070

ASCO International s.r.o.

Lermontovova 18, 811 05 Bratislava
+421 245524145

LIFTEX, s.r.o. v konkurze

Krivá 23, 040 01 Košice
+421 556770050

ARMATUREX spol. s r.o.

Krížna 17, 811 07 Bratislava
+421 255566272

THUASNE SK, s.r.o.

Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
+421 249104080

BASCO SK, s.r.o.

Šenkvická cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok
+421 336406720

AMEDA, s.r.o.

Horná Streda 131, 916 24 Horná Streda
+421 905456599

DOSS spol. s r.o.

Bôrická cesta 103, 010 58 Žilina
+421 417003645

Kludi Myjava, s.r.o.

Brezovská 459/7, 907 01 Myjava
+421 346540161

HD Medical, s.r.o.

Školská 2034/6, 921 01 Piešťany
+421 337741313

BEST SLOVAKIA s.r.o.

Bratislavská 117, 010 01 Žilina
+421 415640173

FELYMA, spol. s r.o.

M. R. Štefánika 7845/53, 960 01 Zvolen
+421 455321685

GRD s.r.o

Krupinica 429, 963 01 Krupina
+421 455511746

A care, s.r.o.

Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
+421 327773070

Actis, s.r.o.

Námestie sv. Michla 16, 920 01 Hlohovec
+421 337301370

BAKERA s.r.o.

Turgenevova II/36, 040 01 Košice
+421 557296916

Akustik plus, s.r.o.

Krížna 4, 811 07 Bratislava
+421 255424272

SIKO KÚPEĽNE a. s.

Galvaniho 16B, 821 04 Bratislava
+421 220551444

G PLUS, s.r.o.

Závodská cesta 50, 010 01 Žilina
+421 415621346

Siklienka s.r.o.

Mierová 111, 821 05 Bratislava
+421 243426288

KONCEPT EKOTECH s.r.o. - organizačná zložka

Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava
+421 254654541

BETA plus, spol. s r.o.

Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou
+421 574422422

SA - PEhAES, spol. s r.o.

Metodova 20, 080 01 Prešov
+421 517723376

STUDIO MODERNA s.r.o.

Karadžičova 8/A (CBC 1), 821 08 Bratislava
+421 259220233

Audioprotetika Dunaj, s.r.o.

Čachtická 8, 831 06 Bratislava
+421 244881203

ERAJ - Sk s.r.o. v likvidácii

Arménska 1/A, 821 06 Bratislava
+421 244887007

TEMACOM spol. s r.o.

Nádražná 7, 907 01 Myjava
+421 346215159

DISPOLAB, Žilina s.r.o.

Gabajova 11/2601, 010 01 Žilina
+421 417632436

DISPOMED, s.r.o.

Cesta pod Hradovou 23, 040 15 Košice
+421 556333483

ROIN, s.r.o.

Príjazdná 7/A, 831 04 Bratislava
+421 244632003

DOMOSS TECHNIKA, a.s.

Bratislavská 11/A, 921 01 Piešťany
+421 337744804

Anna Musilová - Krajčírstvo BONA

Sobotište 632, 911 08 Sobotište
+421346282221

Orto-Ped, s.r.o.

Björnsonova 9737/20, 036 01 Martin
+421 434222252

ESTIME, s.r.o.

Nitrianska Blatnica 7, 956 04 Nitrianska Blatnica
+421908717959

INOVECKÁ lekáreň

100, 913 2 Svinná
+421 (032)6487323

Zuzana Krivá - SCORPIO

Východná 7, 911 01 Trenčín
+421917277106

BBM,s.r.o.

Kapitulská 10, 974 0 Banská Bystrica
+421 (048)4155093

BSD PHARMA s.r.o.

Masarykova 11, 080 0 Prešov
+421 (051)7581350

VICTORIA

Fejova 1, 040 0 Košice
+421 (051)7581350

HaDcg - Katarína Mazáková

Hviezdoslavova 7, 908 41 Šaštín - Stráže
+421 346592056

AMARYLLYS, spol. s r.o.

Mozartova 11, 917 08 Trnava
+421 (033)5331500

Lekáreň na Evanjelickom dome

Hlavná 48, 917 01 Trnava
+421 (033)5511169

RONCOR, a.s.

Dr.Úradníčka 184, 916 0 Stará Turá
+421 (032)7752255

Chirana-Prema Trading a.s.

Krajinská cesta 1, 921 75 Piešťany
+421 337725751

Lekáreň Nika

Hviezdoslavova 20, 915 0 Nové Mesto nad Váhom
+421 (032)7716602

Zdravotnícke potreby - Adriana Szabová

Mlynská 4, 949 01 Nitra
+421 (032)7716602

Zdravotnícke potreby AL-SA s.r.o.

Trieda SNP 1 (FN LP), 040 11 Košice 11
+421 (055)6429382

Výdajňa zdravotníckych pomôcok MARÝNA

1. mája 974, 017 0 Považská Bystrica
+421 (042)4326836

Pavlína Ondrejičková ZLATÁ PE + MA

Kríž nad Váhom 156, 916 26 Považany
+421327793249;+421903897979