Zdravotníctvo

Pomôcky pre sluchovo postihnutých, naslúchadlá, sluchové pomôcky

Nájdených 7 firiem

PROTETIKA, a.s.

Bojnická 10, 823 65 Bratislava
+421 2 44441330

Akustik plus, s.r.o.

Krížna 4, 811 07 Bratislava
+421 2 55424272

AUDIOFON, s.r.o.

Rudlovská cesta 64, 974 11 Banská Bystrica
+421 48 4142712

Audioprotetika Dunaj, s.r.o.

Čachtická 8, 831 06 Bratislava
+421 2 44881203

DISPOLAB, Žilina s.r.o.

Gabajova 11/2601, 010 01 Žilina
+421 41 7632436

Zdravotnícke potreby AL-SA s.r.o.

Trieda SNP 1 (FN LP), 040 11 Košice 11
+421 (055) 6429382

Margita Kovalová - SLOVTON

Revolučná 19, 821 04 Bratislava 2
+421 2 43294562