Zdravotníctvo

Ortopedické potreby, bandáže, závesy, vložky, pásy, opory, ortézy

Nájdených 58 firiem

SELVIT, spol. s r.o.

Tichá 15/A/8560, 010 01 Žilina
+421 415077991

Biomedica Slovakia, s.r.o.

Drobného 27, 841 01 Bratislava
+421 269309915

Otto Bock Slovakia s.r.o.

Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
+421 232782070

PROTETIKA, a.s.

Bojnická 10, 823 65 Bratislava
+421 244441330

Lohmann & Rauscher, s.r.o.

Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
+421 254777419

Glynn Brothers Chemicals Slovakia, s.r.o.

Krajinská 87, 821 06 Bratislava
+421 245642311

Reumatologicko - rehabilitačné centrum, spol. s r.o.

Pribinova 56/448, 920 01 Hlohovec
+421 337301820

KONEX MEDIK, spol. s r.o.

Rastislavova 7, 040 01 Košice
+421 557266217

BB MEDIKA, s.r.o.

Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica
+421 484170300

GLOBPHARMA spol. s r.o.

Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica
+421 484134095

TT Pharma, s.r.o.

J.Bottu 2, 917 01 Trnava
+421 317896042

SOFTEL spol. s r.o.

Mariánske námestie 29, 010 01 Žilina
+421 417631861

PROTEA, spol. s r.o.

Azalková 9, 821 01 Bratislava
+421 243635036

UNICOMP spoločnosť s ručením obmedzeným

Svätoplukova 23, 058 01 Poprad
+421 527732531

Tytex Slovakia s.r.o.

Chemlonská 1, 066 01 Humenné
+421 577712251

THUASNE SK, s.r.o.

Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
+421 249104080

Bio - Chrom, s.r.o.

Fedinova 9, 851 01 Bratislava
+421 263811852

NEOPROT spol. s r.o.

Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava
+421 250116250

EGAMED, spol. s r.o.

Ratnovce 4, 922 31 Ratnovce
+421 337744907

TOPDROG a.s.

Martina Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
+421 385321247

MEDICAL GROUP SK a.s.

Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
+421 220850930

HD Medical, s.r.o.

Školská 2034/6, 921 01 Piešťany
+421 337741313

HARTMANN - RICO spol. s r.o.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
+421 268299160

MEDIOX s.r.o.

Družstevná 64, 916 24 Horná Streda
+421 322901782

MULTIPHARM s.r.o.

Bencúrova 10, 040 01 Košice
+421 552851733

FORTO SK, s.r.o.

Športová 5, 831 04 Bratislava
+421 255425830

PROCORP, spol. s r.o.

Puškinova 8, 040 01 Košice
+421 556230526

ARID obchodná spoločnosť, s.r.o.

Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava
+421 254788068

Siklienka s.r.o.

Mierová 111, 821 05 Bratislava
+421 243426288

TECHNIUM, spol. s r.o. v likvidácii

17. novembra 22, 914 51 Trenčianske Teplice
+421 326553211

UNIMED, spol. s r.o.

Oriešková 11, 821 05 Bratislava
+421 253416632

SUMBOW MEDICAL Sk, s.r.o.

Levočská 11, 080 01 Prešov
+421 517483460

WEGA - MS spol. s r.o.

Pálenická 601, 922 21 Moravany nad Váhom
+421 337774242

MEDIMPRAX, spol. s r.o.

Líščie údolie 57, 841 05 Bratislava
+421 265444328

A&D Pharma Slovakia s.r.o.

Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
+421 259298411

SHAREX-IN, spol. s r.o. Košice

Moyzesova 34, 040 01 Košice
+421 556770010

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice
+421 465154105

Fénix Bratislava, spol. s r.o.

Jána Zigmundíka 296/6, 922 03 Vrbové
+421 337791238

MEDIKO. spol. s r.o.

Šustekova 2, 852 16 Bratislava
+421 262414131

PANEP, s.r.o. „v likvidácii

Komenského 760, 068 01 Medzilaborce
+421 577480141

BTL Slovakia, s.r.o.

Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina
+421 415625988

MEDILAS spoločnosť s ručením obmedzeným

Malinová 2/A, 811 04 Bratislava
+421 257206140

REHA SLOVAKIA, s.r.o.

Brnianska 40, 811 04 Bratislava
+421 254654317

ORTOTECH, spol. s r.o.

Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica
+421 484115295

ORTOPROplus, spol. s r.o.

Skladná 8, 040 01 Košice
+421 556780491

MEDIPROGRESS, s.r.o.

Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany
+421 337624420

AESCULAB oratories s.r.o.

Spartakovská 43, 917 00 Trnava
+421 335503364

Milan Šimko

Partizánska 379/23, 907 01 Myjava
+421949534761,0911996822

Orto-Ped, s.r.o.

Björnsonova 9737/20, 036 01 Martin
+421 434222252

TIMO Slovakia, s.r.o.

Bratislavská 61, 911 05 Trenčín
+421 327440203