Zdravotníctvo

Obväzy, náplasti, tampóny, vata, utierky, rúška, masky, utierky, uteráky

Nájdených 70 firiem

Ametist Slovakia, s.r.o.

Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 2856200

Beiersdorf Slovakia, s.r.o.

Riznerova 5, 811 01 Bratislava
+421 41 7001780

POMARK-MD s.r.o.

Rebarborová 41, 821 07 Bratislava
+421 2 45642344

Lohmann & Rauscher, s.r.o.

Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
+421 2 54777419

METEC PLUS spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Sady nad Torysou 25, 044 41 Sady nad Torysou
+421 55 6225011

KK DENT s.r.o.

Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
+421 51 7723449

FANG - Dent, s.r.o.

Petra Jilemnického 4712, 955 01 Topoľčany
+421 38 5321429

Scandi s.r.o.

Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
+421 45 5366516

RAVIKA spol. s r.o.

Na Revíne 29/D, 831 01 Bratislava
+421 2 54776152

BB MEDIKA, s.r.o.

Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4170300

UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.

Kubranská 8, 911 01 Trenčín
+421 32 7433323

WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou

Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou
+421 57 4861511

Roner, s.r.o.

Páričkova 18, 821 08 Bratislava
+421 2 55563055

Tytex Slovakia s.r.o.

Chemlonská 1, 066 01 Humenné
+421 57 7712251

NEOPROT spol. s r.o.

Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava
+421 2 50116250

SALESIANER MIETTEX s.r.o.

Kopčianska 16, 851 01 Bratislava
+421 2 68255111

HARTMANN - RICO spol. s r.o.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
+421 2 68299160

VERSUS JJ s.r.o.

Stromová 38, 833 18 Bratislava
+421 2 54793937

Harmónia Pharm s.r.o.

Parašutistov 23, 831 03 Bratislava
+421 2 52922346

DELUX s.r.o.

1. mája 939, 952 01 Vráble
+421 37 7768711

TIMED, s.r.o.

Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava
+421 2 48209511

UNIMED, spol. s r.o.

Oriešková 11, 821 05 Bratislava
+421 2 53416632

SUMBOW MEDICAL Sk, s.r.o.

Levočská 11, 080 01 Prešov
+421 51 7483460

A&D Pharma Slovakia s.r.o.

Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
+421 2 59298411

SHAREX-IN, spol. s r.o. Košice

Moyzesova 34, 040 01 Košice
+421 55 6770010

VIDRA a spol. s.r.o.

Štrková 8, 010 01 Žilina
+421 41 5071010

BETA plus, spol. s r.o.

Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou
+421 57 4422422

RAGEN, spol. s r.o.

Bratislavská 121, 911 05 Trenčín
+421 32 6582821

STOMIA s.r.o.

Staničné námestie 1, 040 01 Košice
+421 55 6230067

INPROKOM spol. s r.o.

Na paši 4, 821 02 Bratislava
+421 2 44373420

HELBOR TRADING s.r.o.

Veterná 43, 931 01 Šamorín
+421 907 254484

Covidien ECE s.r.o.

Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava
+421 2 48214500

INFORAMA a.s.

Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava
+421 2 53480777

PHARMA GROUP, a.s.

Mýtna 11, 811 07 Bratislava
+421 2 52493757

KAPEX s.r.o.

T. G. Masaryka 1504/36, 960 01 Zvolen
+421 45 5321161

MEDILAS spoločnosť s ručením obmedzeným

Malinová 2/A, 811 04 Bratislava
+421 2 57206140

M.O.C., a.s.

Nám. Dr. A. Schweitezera 194, 916 01 Stará Turá
+421 32 2872500

SIGNUM, s.r.o. POPRAD

Levočská 3312/37, 058 01 Poprad
+421 52 7741442

Dávid Herceg - D & M

Riadok 13/3, 034 01 Ružomberok
+421 908 492930

Květuše Kožuchová Pradiareň vlny "JK"

Tajovského 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7712697

NIKA SERVICE s.r.o.

Štefánikova 20, 066 01 Humenné
+421 57 7659294; 0918 825677

Street shops s.r.o.

Lidická 700/19, 60200 Brno
+421 911 881 443

Marcela Turbová TUSSI

Štefánikova 17, 949 01 Nitra
+421 37 7415808

INOVECKÁ lekáreň

100, 913 2 Svinná
+421 (032) 6487323

Lamatex s.r.o.

Na Revíne 11, 831 01 Bratislava
+421 911 117737

Soňa Špaleková TOMMIE

Morušová 524/2, 031 04 Liptovský Mikuláš
+421 915 807150

Mária Holečková RIA

Hradská 254, 966 54 Tekovské Nemce
+421 908 058920

Sklotex Revúca, s.r.o.

Priemyselná 306/9, 050 01 Revúca
+421 58 4422241

H-Servis s.r.o.

Valová 1919/44, 921 01 Piešťany
+421 33 7729380

RSDr. Ernest Bognár - IMP - EXPEDITÍV - GLOBAL MARKETING

Pataš 193, 929 01 Pataš
+421 904 285 687