Vzdelávanie a školenie

Všeobecné vzdelávacie školy, súkromné a štátne

Nájdených 21 firiem

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie

Hradná 534, 033 01 Liptovský Hrádok
+421 44 5222147

MALES, s.r.o.

SNP 16, 965 01 Žiar nad Hronom
+421 45 6725264

British International School Bratislava s.r.o.

J. V. Dolinského 1, 841 02 Bratislava
+421 2 69307081

GALILEO SCHOOL, s.r.o.

Hradská 85, 821 07 Bratislava
+421 2 45524861

Súkromná základná umelecká škola BOBA BRELLA, s.r.o.

Hroncova 23, 040 01 Košice
+421 55 6332144

Ubytovacie zariadenie Mechanik

Bystrická cesta 2, 034 0 Ružomberok
+421 (044) 4342183

Združená strdná škola Snina

Sládkovičova 2723/120, 069 0 Snina
+421 (057) 7623309

Stredná zdravotnícka škola Košice

Kukučínova 40, 041 3 Košice
+421 (055) 6224240

Súkromné stredné odborné učilište

Trhovisko 776, 930 39 Zlaté Klasy
+421 (031) 5692222

Základná škola Gyulu Szabóa

Školská 936/1, 929 01 Dunajská Streda
+421 (031) 5522431

Hudobné kurzy

Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda
+421 (0907) 182171

Aisec Bratislava

Dolnozemská 1, 852 1 Bratislava 5
+421 (0907) 182171

Základná umelecká škola Ľ. Rajtera

Sklenárova 5, 821 09 Bratislava 2
+421 2 53412949

SERENA, spol. s r.o.

Braneckého 14, 911 01 Trenčín
+421 32 6402366

Hotel Academic

P.O.Hviezdoslava 13, 960 01 Zvolen
+421 (421)915335288, 0915888966

SOU sv.Jozefa Robotníka

Saleziánska 18, 010 0 Žilina
+421 (041) 7245629

Stredná Odborná Škola Stavebná

Tulipánová 2, 011 62 Žilina
+421 41 7637607

SOU TPM

Fatranská 3321/22, 010 0 Žilina
+421 (041) 5654906

Združená stredná umelecká škola

Vodárenská 3, 080 0 Prešov
+421 (051) 7711514

Súkromná materská škola Detský sen

Fándlyho 21, 903 0 Senec
+421 (02) 45928007

Pro-Edukat, n.o.

Kračúnovce 51, 087 01 Giraltovce
+421 905 659 911