Vzdelávanie a školenie

Univerzity, vysoké školy

Nájdených 44 firiem

Vysoká škola výtvarných umení

Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
+421 2 59428502

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Sklabinská 1, 831 06 Bratislava
+421 961 057004

Akadémia umení

J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4145110

Katolícka univerzita v Ružomberku

Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
+421 44 4304693

Education Solutions s.r.o.

Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
+421 2 68204501

Vysoká škola v Sládkovičove, s.r.o.

Richterova 1171, 925 21 Sládkovičovo
+421 31 7732812

synlab slovakia s.r.o.

Limbová 5, 831 01 Bratislava
+421 2 32660700

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo námestie 6, 815 05 Bratislava
+421 2 59244355

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 57, 041 80 Košice
+421 55 2341100

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4461111

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
+421 33 5939111

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
+421 2 67295111

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5, 812 43 Bratislava
+421 2 57294111

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9, 040 01 Košice
+421 55 6322487

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Komenského 73, 041 81 Košice
+421 55 2981011

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
+421 37 6414111

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
+421 41 5135001

Technická univerzita vo Zvolene

T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen
+421 45 5206111

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
+421 2 53903511

Univerzita J. Selyeho

Roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno
+421 35 3260635

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici n.o.

Kráľovská 386/11, 909 01 Skalica
+421 34 6647061

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o.

Palackého 1, 811 02 Bratislava
+421 2 57780611

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv.Alžbety

Palackého 1, 810 00 Bratislava
+421 2 54640752

Slovenská zdravotnícka univerzita

Limbová 12, 833 03 Bratislava
+421 2 59370459

Vysoká škola DTI, s.r.o.

Sládkovičova 553/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 4424123

Vysoká škola manažmentu

Bezručova 64, 911 01 Trenčín
+421 2 63810601

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove s.r.o.

Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
+421 51 7581798

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Kukučínova 17, 040 01 Košice
+421 55 7201070

Bratislavská vysoká škola práva

Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
+421 2 48208830

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií n.o.

Grösslingová 53, 811 09 Bratislava
+421 2 59234312

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK

Kapitulská 26, 814 58 Bratislava
+421 2 32777130

Bankovní institut vysoká škola, a.s., organizačná zložka

Cesta na štadión 7, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4725311

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš
+421 960 422986

Prešovská univerzita v Prešove

17. novembra 15, 080 01 Prešov
+421 51 7563110

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava
+421 33 5565128

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra
+421 37 6408111

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská 2, 911 01 Trenčín
+421 32 7400111

Lekárska fakulta univerzity Komenského

Špitálska 24, 813 72 Bratislava
+421 2 59357111

Bystrička s r.o.

Žaškov 8, 027 21 Žaškov
+421 915 338 811

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Staré Grunty 52, 842 4 Bratislava 4
+421 (02) 65424383

Občianske združenie - Pomôž zachrániť detský život

Limbová 1, 831 0 Bratislava 3
+421 (02) 59371499 kl.411

Študentský domov Univerzity Jána Selyeho

Bratislavská cesta 2, 945 0 Komárno
+421 (035) 7740858

AMOS, spol. s r.o.

Močiarna 11, 038 6 Vrútky
+421 (043) 4285480

Strojnícka fakulta STU

Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
+421 915 169 855