Vzdelávanie a školenie

Technické školy a inštitúcie, technické kurzy

Nájdených 40 firiem

EUROPARTNERS, spol. s r.o.

Hviezdoslavova 34, 936 01 Šahy
+421 36 7413229

Chefparade s.r.o.

Košická 58, 821 08 Bratislava
+421 948 234556

TATRA MARINE s.r.o.

Na Pántoch 7, 831 06 Bratislava
+421 2 52622945

CHEMSTROJ, s.r.o.

Priemyselná 720, 072 22 Strážske
+421 56 6814500

ALPO Slovakia s.r.o.

Kadnárova 17, 831 52 Bratislava
+421 905 360908

INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky

Leškova 16, 817 95 Bratislava
+421 2 59379301

Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s.r.o.

Staničná 1030, 069 01 Snina
+421 944 946877

Vysoká škola DTI, s.r.o.

Sládkovičova 553/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 4424123

Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.

Budyšínska 20, 831 03 Bratislava
+421 2 44442205

Axent s.r.o.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
+421 2 53633204

info.com Slovakia s.r.o.

G.Povalu 2458/17, 010 01 Žilina
+421 41 5006635

Farbyka s.r.o.

Bajkalská 22, 821 09 Bratislava
+421 2 52963105

Wating Prešov s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov
+421 51 7733564

Vitae, a.s.

Čajakova 28, 831 01 Bratislava
+421 2 44452151

Dom kultúry SKC s.r.o.

Nám.slobody 3, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4153669

DentalJets s.r.o.

Podhájska 1, 914 01 Trenčianska Teplá
+421 905 459488

RPIC Regionálne poradenské a informačné centrum Martin

Flámska 1, 036 01 Martin
+421 43 4224880

Eso Euroškola-Slovensko s.r.o. Prešov

Volgogradská 8, 080 01 Prešov
+421 51 7765175

Asmea s.r.o. Asociácia medicínskych agentúr

Štúrova 12, 811 02 Bratislava
+421 2 57200999

Martimex - Softip, s.r.o.

Červenej armády 1, 036 01 Martin
+421 43 4248122

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Staré Grunty 52, 842 4 Bratislava 4
+421 (02) 65424383

Trithem a.s.

Františkánske nám.7, 811 01 Bratislava
+421 2 54640351

Deemve, s.r.o.

Prievozská 37, 821 05 Bratislava
+421 2 44637233

SERENA, spol. s r.o.

Braneckého 14, 911 01 Trenčín
+421 32 6402366

Omar s.r.o.

Ružinovská 1/4814, 821 02 Bratislava
+421 2 43412404

RPIC Regionálne poradenské a informačné centrum Trenčín

Opatovská 33, 911 01 Trenčín
+421 32 7442509

Dynergo, s.r.o.

Sedmokráskova 2, 821 01 Bratislava
+421 2 43640081

Ines a.s.

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
+421 2 54789737

UNIS SK s.r.o.

Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4161007

ATIX SLOVAKIA s.r.o.

Zlatovská 31, 911 01 Trenčín
+421 32 6522686

DAPE SK s.r.o.

Odborárska 50, 831 02 Bratislava
+421 2 44456508

A.M.Consulting - Mgr.Adela Makovinská

Sinokvetná 25, 821 05 Bratislava
+421 2 43635383

JVI s.r.o.

Športová 45, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7719989

Saint - Gobain Weber Terranova spol. s r.o.

Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
+421 2 44453022

Soft-Tronik Trenčín s.r.o.

Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
+421 32 7431796

3E Certification Bureau a.s.

Geologická 1, 822 11 Bratislava
+421 2 45996833

Emit SK s.r.o.

Levárska 7, 841 05 Bratislava
+421 2 64530245

Junkers Software Prešov s.r.o.

Okružná 32, 080 01 Prešov
+421 51 7723239

PC Step - Ing.Vladimír Juríček

Ul.Republiky 12, 010 01 Žilina
+421 41 5624962

Pro-Edukat, n.o.

Kračúnovce 51, 087 01 Giraltovce
+421 905 659 911