Vzdelávanie a školenie

Školenia, kurzy a rekvalifikácie, diaľkové štúdium

Nájdených 96 firiem

Academia Istropolitana Nova

Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur
+421 2 44970451

Assessment Systems Slovakia, s.r.o.

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
+421 2 68286438

MENTIS s.r.o.

Pečnianska 3, 851 01 Bratislava
+421 2 63452329

SALVUS, s.r.o.

Narcisová 5, 821 01 Bratislava
+421 2 43191515

Regionálne poradenské a informačné centrum

M. R. Štefánika - komplex Berehovo, 075 01 Trebišov
+421 56 6725711

EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.

Štúrova 23, 960 01 Zvolen
+421 45 5376599

IPV INŠTITÚT PRIEMYSELNEJ VÝCHOVY, s.r.o.

Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina
+421 41 5621183

František Jurečko - F.J.

Strečnianska 4, 851 05 Bratislava 5
+421 904 538565

PhDr. Peter Ďurný, CONSULTING

Námestie Andreja Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4327198; +421 911 369555

Jozef Rapsa FIRMA

Štúrova 53, 949 01 Nitra
+421 37 6523816

AGROINŠTITÚT NITRA

Akademická 4, 949 01 Nitra
+421 37 7910111

Ing. Ivana Kliková

Ostravská 16, 040 11 Košice
+421 903 652134

STINGO s.r.o.

Liptovská 8, 821 09 Bratislava
+421 905 211266

Jiří Meloun

Streďanská 1763/22, 955 01 Topoľčany
+421 911 821 313, 0918 793 811

Zváračská škola - Mi&To, s.r.o.

Priemyselná 4, 949 01 Nitra
+421 37 6512848

Axent s.r.o.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
+421 2 53633204

Dana Hrenáková

Wilsonovo nábrežie 140, 949 01 Nitra
+421 905 292 502

Team Training s.r.o.

Krížna 36, 931 01 Šamorín
+421 31 5624492

Ladislav Nyesó - NYL

Autobusová stanica, 1.posch., 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5591154

info.com Slovakia s.r.o.

G.Povalu 2458/17, 010 01 Žilina
+421 41 5006635

Farbyka s.r.o.

Bajkalská 22, 821 09 Bratislava
+421 2 52963105

Wating Prešov s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov
+421 51 7733564

Vitae, a.s.

Čajakova 28, 831 01 Bratislava
+421 2 44452151

Dom kultúry SKC s.r.o.

Nám.slobody 3, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4153669

Farmácia Security, s.r.o.

Železničná 12, 920 0 Hlohovec
+421 (033) 7362953

Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany

Stummerova 327, 955 01 Topoľčany
+421 38 5327004

DentalJets s.r.o.

Podhájska 1, 914 01 Trenčianska Teplá
+421 905 459488

RPIC Regionálne poradenské a informačné centrum Martin

Flámska 1, 036 01 Martin
+421 43 4224880

Vzdelávacie stredisko, s.r.o.

Študentská 1, 040 01 Košice
+421 918 871 917

Eso Euroškola-Slovensko s.r.o. Prešov

Volgogradská 8, 080 01 Prešov
+421 51 7765175

LSF s.r.o.

Jablonov nad Turňou 140, 049 43 Jablonov nad Turňou
+421 905 422613, 0905 981918

Bystrička s r.o.

Žaškov 8, 027 21 Žaškov
+421 915 338 811

Aspam, s.r.o.

Mnoheľova 826/5, 058 01 Poprad
+421 52 7886311

Združená strdná škola Snina

Sládkovičova 2723/120, 069 0 Snina
+421 (057) 7623309

IBS expert, s.r.o. organizačná zložka Slovensko

Ružová dolina 6, 821 0 Bratislava
+421 (02) 20633361

Súkromné stredné odborné učilište

Trhovisko 776, 930 39 Zlaté Klasy
+421 (031) 5692222

Asmea s.r.o. Asociácia medicínskych agentúr

Štúrova 12, 811 02 Bratislava
+421 2 57200999

FIREX SLOVAKIA, s.r.o.

Odborárska 28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7717313

Martimex - Softip, s.r.o.

Červenej armády 1, 036 01 Martin
+421 43 4248122

Súkromné tanečné konzervatórium

Krčméryho 2 (ZŠ nad starou pekárňou), 949 01 Nitra
+421 (037) 6523518

Združená stredná škola záhradnícka Gustáva Čejku

Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
+421 (037) 6523518

Slovenský zväz pre dojaciu techniku

Hlavná 325, 831 0 Bratislava 37
+421 (02) 45980535

ProMed s.r.o.

Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava
+421 2 54413177

Trithem a.s.

Františkánske nám.7, 811 01 Bratislava
+421 2 54640351

Deemve, s.r.o.

Prievozská 37, 821 05 Bratislava
+421 2 44637233

SERENA, spol. s r.o.

Braneckého 14, 911 01 Trenčín
+421 32 6402366

Omar s.r.o.

Ružinovská 1/4814, 821 02 Bratislava
+421 2 43412404

Alexej Lešník - AGENTÚRA HELIOS

Galaktická 22, 040 12 Košice
+421 55 6747673; +421 905 312235

ERGOMED s.r.o.

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 11
+421 (055) 6446140

PREVENT, s.r.o.

Jána Rášu č. 528, 900 86 Budmerice
+421 (0905) 650644