Výskum

Výskum a vývoj výrobkov

Nájdených 20 firiem

VURAL a.s.

Alexandra Rudnaya 21, 010 72 Žilina
+421 41 7235638

VUPEX a.s.

Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
+421 2 58101341

MODEL OBALY, s.r.o.

E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
+421 43 4248684

robotec, s.r.o.

Hlavná 3, 038 52 Sučany
+421 43 4003480

IPA Slovakia, s.r.o.

Predmestská 8600/95, 010 01 Žilina
+421 910 944218

Národné lesnícke centrum

T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
+421 45 5314172

Knauf Insulation, s.r.o.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa
+421 45 6833116

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

Studená 3, 826 34 Bratislava
+421 2 49228111

ELTECO, a.s. „v konkurze

Rosinská cesta 15, 010 08 Žilina
+421 41 5066111

Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9, 842 38 Bratislava
+421 2 54775000

PROMEXIM s.r.o.

Medzi mostami 1, 041 98 Košice
+421 55 6712238

GA Drilling, a. s.

Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
+421 2 20920100

VÚIS Stavebná chémia spol. s r.o.

Lamačská cesta 8, 817 14 Bratislava
+421 2 54653823

PRINTING INTERNATIONAL ECE, spol. s r.o.

Hlavná 41, 900 65 Záhorská Ves
+421 3 47749423

jesa a. s.

Škarniclovská 1, 909 01 Skalica
+421 34 6601011

MUDr. Oto Sova - BOOS - Biologické substancie

Trieda SNP 5, 040 11 Košice
+421 55 6432211, 7895241; +421 905 608455

Ing. Jozef Mašán - KGM

Námestie Slobody 18, 921 01 Piešťany
+421 55 6432211, 7895241; +421 905 608455

RAMOL STONE, s.r.o.

Gaštanový rad 1, 929 01 Dunajská Streda
+421 (031) 5517699

Mgr. Jozef Vojtaššák bio - control

A.Mráza 8, 821 0 Bratislava
+421 (031) 5517699

Gabriel Šereda - PROFICHEMA

Hnilecká 7, 821 07 Bratislava
+421 2 45242302