Výskum

Oceánografický a pobrežný výskum, hydrografický prieskum

Nájdených 4 firiem

IN SITU P & R s.r.o.

Malá 15, 811 02 Bratislava
+421 2 54410769

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
+421 2 59343111

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
+421 45 6945111

Progres CAD Engineering, s.r.o.

Masarykova 16, 080 01 Prešov
+421 51 7580560