Látkové vaky, vrecia

Nájdených 330 firiem

PASIČ, s.r.o.

Pražská 11, 949 11 Nitra
+421 37 6578891

ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o.

Piešťanská 65, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7715161

JUTEKO Žilina, spol. s r.o.

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
+421 41 5004306

EUROTEX AS, s.r.o.

Železničná 239/55, 930 28 Okoč
+421 34 6682673

Gal s.r.o.

Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
+421 35 7682223

FILTEX SK, spol. s r.o.

Barčianska 66, 040 17 Košice
+421 55 7295744

AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným

Bratislavská 93, 911 05 Trenčín
+421 32 7444067

CONROP SK s.r.o.

Brezenská 22, 977 01 Brezno
+421 48 6113118

VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o.

Rybníky 954, 011 68 Žilina
+421 41 7645519

TEX - PRINT výrobné družstvo

Továrenská 1066, 900 61 Gajary
+421 34 7797213

ORIFLAME SLOVAKIA s.r.o.

Europeum Business Center, Suché mýto 1, 814 99 Bratislava
+421 2 59102511

JUTA Slovakia, s.r.o.

Vašinova 61, 949 01 Nitra
+421 37 6513625

LIDKA Clothes, s.r.o.

Strážnická 12, 909 01 Skalica
+421 34 6645745

JUKOS, spol. s r.o.

Budova PD, 072 53 Bežovce
+421 56 6590642

TATRAFILTER, s.r.o.

Štúrova 288/67, 059 21 Svit
+421 52 7728674

WIEMA, s.r.o.

Žalobín 57, 094 03 Žalobín
+421 57 4494189

LIGAREX-LM, spol. s r.o.

SNP 10/106, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 5541109

AVE International s.r.o.

Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 5526768

Milan Kuruc

Gándhího 7/14, 036 01 Martin
+421 907 848 841

Ľuboslav Majerovský - LUMAX

Družstevná 7, 903 01 Senec
+421 905 594254

Zdenek Kmeť - RST

Rybárska 37, 949 01 Nitra
+421 903 701835

Miloš Nezbeda - KĽÚČOVÁ SLUŽBA

Konečná 2, 921 01 Piešťany
+421 905 279037

BÜROPROFI Slovakia s.r.o.

Smetanova 13, 811 03 Bratislava
+421 800 154609

JUDr. Jozef Vránsky - ERIK

Lachova 37-39, 851 01 Bratislava 5
+421 2 62412421

Ján Ilgo - ZIS

SNP 1487, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4330867; +421 905 328486

Ferdinand Varga - VFFV

Vilová 35, 851 02 Bratislava
+421 905 838 108

AUTOPARK s.r.o.

Bajkalská 29, 821 05 Bratislava
+421 2 53416404

Juraj Šidelský - 3T, Foto-Report

Cukrová 6, 811 08 Bratislava 1
+421 2 52731103; +421 903 722068

Ing. Albert Klbečko RCS

Novozámocká 57, 949 05 Nitra
+421 37 6525635

Peter Morvay - ELEKTROINŠTALÁCIE

Coburgova 8, 917 02 Trnava
+421 33 5340908

Margita Adamíková - UNIPAP

Zlatovská 35, 911 01 Trenčín
+421 32 6581002

PACKING TRADE, s.r.o.

Priemyselná 8 , 924 01 Galanta
+421 421 905 868488, 0905 337386

EKOBAL BRATISLAVA, s.r.o.

Bojnická 10, 831 04 Bratislava 3
+421 2 44873467

SKLODAX aktiv, s.r.o.

Mierová 194, 821 05 Bratislava
+421 2 53412015

Ing. Emil Brakl, BRAKL a SYN

Račianska 116, 831 54 Bratislava
+421 2 44882535

Ing. Ján Králik TECO

Hollého 20, 010 01 Žilina
+421 41 5626969

Květuše Kožuchová Pradiareň vlny "JK"

Tajovského 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7712697

Marek Sabol - M & S

Pod kaštieľom 6, 086 41 Raslavice
+4212 907 589 691

Ing. Tatiana Vaculínová - TAMA

Streženická cesta 754, 020 01 Púchov
+421 42 4632377

WAE SK, s r.o.

M.Rázusa 13, 010 01 Žilina
+421 41 7003661

COMED IT s.r.o.

Mýtna 558/10, 916 01 Stará Turá
+421 32 7762796

Alena Haluzová TEXCENTRUM

Nám.M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany
+421 905 829265

VOSKED, spol. s r.o.

Očovská cesta 237, 962 0 Zvolenská Slatina
+421 (045) 5456477

Marek Lajcha - ZICHER

Damborského 9, 949 01 Nitra
+421 905 854248

SALFORD, s.r.o

Panónska cesta 42, 851 04 Bratislava
+421 2 44456058, 44456065

Radovan Harňák ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY RH

Murániho 8, 949 11 Nitra
+421 37 7732431; +421 903 270959

Michal Lukács Elektro

Hlavná 68, 931 01 Šamorín
+421 31 5624167

František Varga

Smetanov háj 291/27, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5525038

František Surányi

Čečínska 105, 930 36 Horná Potôň
+421 903 436259

Daniela Šinálová

Suchá Hora 250, 027 13 Suchá Hora
+421 905 810265