Telekomunikácie

Meracie a skúšobné prístroje pre telekomunikáciu

Nájdených 16 firiem

ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.

Jilemnického 2/53, 911 01 Trenčín
+421 32 6582410

TechReg, s.r.o.

Námestie republiky 19, 984 01 Lučenec
+421 47 4331592

HOZTECH s.r.o.

Mierové námestie 5, 911 01 Trenčín
+421 911 243293

Telegrafia, a.s.

Lomená 7, 040 01 Košice
+421 55 6232206

Špeciálne systémy a software, a.s.

Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava
+421 2 65422488

Microdis Electronics, s.r.o.

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4152451

MICRONIX spol. s r.o.

Jegorovova 14036/37, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4725730

TTC MARCONI, s.r.o.

Hraničná 18, 821 05 Bratislava
+421 2 53413969

GEMINI s.r.o.

Dibrovova 241/10, 916 01 Stará Turá
+421 32 7762459

Proeling s.r.o.

Mánesovo námestie 3, 851 01 Bratislava
+421 2 62240918

REGONIK spol. s r.o.

Jarošova 1, 831 03 Bratislava
+421 2 44456238

ELECTRON spol. s r.o.

Jelšová 24, 080 01 Prešov
+421 51 7723079

EKOBAD, spol. s r.o.

Sládkovičova 96, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4161602

KABÁT TECHNOLOGIES s.r.o.

Rákoš 12 - A.B., 960 0 Zvolen
+421 (0905) 500350

Marián Straka - STRAGAS

Kysak 363, 044 81 Kysak
+421 (0905) 755884

MART SYSTEM s.r.o.

Hurbanistov 1, 080 01 Prešov
+421 915 955 878