Zmrzlinárske stroje a vybavenie na distribúciu zmrzliny

Nájdených 16 firiem

PROXY spol. s r.o.

Trenčianska 21/1896, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7715160

Mediacone s.r.o.

Vajanského námestie 12, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4152715

FRIG - PRODUCT spol. s r.o.

Šámot 59/B, 931 01 Šamorín
+421 903 752 140

PARADISO Slovakia, s.r.o.

Nová osada 2, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5520760

VARIA PLUS Slovakia, spol. s r.o.

Prielohy 9, 010 01 Žilina
+421 41 7234638

PALOMA SLOVAKIA, s.r.o.

Slavkovská cesta 708, 060 01 Kežmarok
+421 52 4684551

PULZAR 2i, s.r.o.

Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4144269

Ernest Varga - STOLÁRSTVO

Ernest Varga - STOLÁRSTVO, 023 55 Vysoká nad Kysucou
+421 949 818 641, 0949 728 607

Marián Styk

č. 292, 038 4 Príbovce
+421 (043) 4294339

MYJAVSKÁ OBCHODNÁ AGENTÚRA a.s.

Turá Lúka 12, 907 03 Myjava
+421 34 6940111

REMONTMILK s.r.o.

Lastomírska 2, 071 01 Michalovce
+421 56 6442640

Anton Svatík - NARSBYT

Potôčky 263, 913 21 Trenčianska Turná
+421 904 614 198

GIM – SERVIS a.s.

Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice
+421 55 6732920

Igor Pánis

Hlavná 178, 972 26 Rudnianska Lehota
+421 905 130 117

Jozef Šuriansky

Žarnovická Huta 96, 966 81 Žarnovica
+421 918 568 733

Boltežar Gregorič

Nová ulica 484/5 485/5, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
+421 905 320 489