Zariadenia na úpravu plynu a horkého vzduchu, vysoké pece, rekuperátory

Nájdených 6 firiem

VIMAR s.r.o.

Marka Čulena 25, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4187159

GASCONT, spol. s r.o.

Južná trieda 78, 040 01 Košice
+421 55 6445120

IMET, a.s.

Bardejovská 1/C, 040 11 Košice
+421 55 6780827

SEPOS, verejná obchodná spoločnosť

Električná 35, 911 01 Trenčín
+421 32 6520684, 0905 606 829, 0905 606 830

BUDA mont s.r.o.

Rosinská cesta 12, 010 0 Žilina
+421 (041) 7003780

NOVOTERM - Anna Vargicová

Buzitka 143, 985 4 Šávoľ
+421 (047) 4380284