Zariadenia na spracovanie vysokopecnej trosky, zlievárne

Nájdených 4 firiem

UDENCO s.r.o.

Novozámocká 67, 949 01 Nitra
+421 37 2333100

KLC s.r.o.

Zvolenská cesta 3448, 984 01 Lučenec
+421 47 4331901

I.P.C. REFRACTORIES, spol. s r.o.

Magnezitárska 11, 040 13 Košice
+421 55 6367030

IMET, a.s.

Bardejovská 1/C, 040 11 Košice
+421 55 6780827