Stroje a zariadenia na výrobu buničiny a papieru, varáky, lisy, sita, drviče

Nájdených 29 firiem

PÖTTINGER STROJE, s.r.o.

Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou
+421 38 7626220

EKOPRIM, s.r.o.

Strojnícka 17, 080 01 Prešov
+421 51 7480700

Robert Bosch, spol. s r.o.

Ambrušova 4, 821 04 Bratislava
+421 2 48703200

X CONSULT, s.r.o.

Zvolenská cesta 61/B, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4161826

AGRIFARMI, spol. s r.o.

Za Jordánom 6, 036 01 Martin
+421 43 4282501

SL GLOBAL spol. s r.o. v likvidácii

Strojárenská 1, 900 27 Bernolákovo
+421 2 45993139

CONTI - MAT s.r.o.

Galvaniho 10, 821 04 Bratislava
+421 2 43426895

SKLOKONZULT, spol. s r.o.

Levická 3, 949 01 Nitra
+421 37 6534680

WOOD - MIZER DANUBIA, s.r.o.

Hadovce 5, 945 01 Komárno
+421 35 7740316

LASER Komárno, spol. s r.o.

Mesačná 20, 945 01 Komárno
+421 35 7777321

BICKEL & WOLF Bratislava s.r.o.

Jarošova 1, 831 03 Bratislava
+421 2 49204730

SZT - Stroje, s.r.o.

Sadová 1148/9, 038 53 Turany
+421 43 4292362

Regula SK, s.r.o.

Snežienková 34, 971 01 Prievidza
+421 46 5406751

FONTANA, a.s.

Mokraď 498, 026 01 Dolný Kubín
+421 43 5864064

StrojCAD s.r.o.

Lastomírska 2, 071 01 Michalovce
+421 56 6442233

M-TEC, s.r.o.

Langsfeldova 1, 036 01 Martin
+421 43 4230605

RJT Control systems, s.r.o.

Uhrova 16, 831 01 Bratislava
+421 2 54789027

SAMTEK, s.r.o.

Dolná 1256/7, 907 01 Myjava
+421 34 6540961

HACO, a.s.

1. mája 1850, 031 80 Liptovský Mikuláš
+421 44 5526501

Drevoindustria Mechanik, s.r.o.

Oceliarska 3, 010 01 Žilina
+421 41 5623638

WEP TRADING a.s.

Hollého 27, 083 01 Sabinov
+421 51 4561321

INVESTIK, s.r.o.

Na Bystričku 14, 036 01 Martin
+421 +4421 43 4300531

Štefan Nagy - COMBI TLAČIAREŇ

Bratislavská 35, 931 01 Šamorín
+421 905 445133

Gapa s.r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4261085

Karol Uhrinovský KTJ

Pod Kalváriou 32, 955 01 Topoľčany
+421 903 707 567

GALLO

Bytčická cesta 2, 010 0 Žilina
+421 (041) 7233565

ATW Group s.r.o.

Čierny chodník 31, 831 07 Bratislava
+421 2 43712255

Ing. Miroslav Rosinec APIMEL

č. 646, 013 2 Višňové pri Žiline
+421 (041) 5655938

Ivana Škrabáková

Malá Maňa 107, 941 45 Maňa
+421 915 898 715