Stroje a vybavenie na výrobu sušeného a kondenzovaného mlieka

Nájdených 12 firiem

VZDUCHOTORG, spol. s r.o.

Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7715085

AQUACLEAN, spol. s r.o.

Hlaváčikova 16, 841 05 Bratislava
+421 2 52444938

BICKEL & WOLF Bratislava s.r.o.

Jarošova 1, 831 03 Bratislava
+421 2 49204730

LUKRO trade s.r.o.

Piešťanská 44/1202/, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7712580

4T, s.r.o.

Kollárova 85/a, 036 01 Martin
+421 43 4221952

PREMETAL, spol. s r.o.

Bardejovská 42, 080 0 Prešov
+421 (051) 7765383

Karol Uhrinovský KTJ

Pod Kalváriou 32, 955 01 Topoľčany
+421 903 707 567

REMONTMILK s.r.o.

Lastomírska 2, 071 01 Michalovce
+421 56 6442640

MEDIA Bratislava, spol. s r.o.

Panenská 30, 811 03 Bratislava
+421 903 448 408

EuroMeka, s.r.o.

Železiarenská 1, 040 1 Košice 15 - Šaca
+421 (055) 7292943

JohnsonDiversey Slovensko, s.r.o.

Trnavská cesta 33, 831 04 Bratislava
+421 2 44454895

Vatmann, spol. s r.o.

Jelšová 1, 080 01 Prešov
+421 51 7721134