Stroje a vybavenie na výrobu jedlého rastlinného oleja a tuku

Nájdených 9 firiem

UDENCO s.r.o.

Novozámocká 67, 949 01 Nitra
+421 37 2333100

PELLENC s.r.o.

Kočovská 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7717768

BIORAFINÉRIA SK, a.s.

Engineering Department, 038 52 Sučany
+421 31 7701643

JUSTUR, spol. s r.o.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
+421 32 7743601

OTEZA, s.r.o.

Robotnícka 14/9856, 036 01 Martin
+421 43 4001200

PREMETAL, spol. s r.o.

Bardejovská 42, 080 0 Prešov
+421 (051) 7765383

Karol Uhrinovský KTJ

Pod Kalváriou 32, 955 01 Topoľčany
+421 903 707 567

REMONTMILK s.r.o.

Lastomírska 2, 071 01 Michalovce
+421 56 6442640

MEDIA Bratislava, spol. s r.o.

Panenská 30, 811 03 Bratislava
+421 903 448 408