Stroje a vybavenie na spracovanie mäsa, údenárske vybavenie

Nájdených 15 firiem

FARM PROFI s.r.o.

Štefánikova 94, 900 01 Modra
+421 33 6472752

G.P.R. spol. s r.o.

Rybničná 40/E, 831 07 Bratislava
+421 2 49491919

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietskych hrdinov 460/114, 089 01 Svidník
+421 54 7862111

VZDUCHOTORG, spol. s r.o.

Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7715085

Podielnicke družstvo Považie Považany

Považany 121, 916 26 Považany
+421 32 7797293

MUSTAV, s.r.o.

Lieskovská cesta 16, 960 01 Zvolen
+421 45 5320896

G.P.R. spol. s r.o.

Rybničná 40/E, 831 06 Bratislava
+421 2 49491919

B.I.B. eurotechnika, s.r.o.

Vinohrady 1/A, 940 01 Nové Zámky
+421 35 6424421

VOPS, spol. s r.o.

Dolná 136, 900 01 Modra
+421 33 6406950

BRAPO s.r.o.

Listová 1/A, 821 05 Bratislava
+421 2 63810683

Ing. Juraj Patek - PATOS

Jána Halašu 2, 911 01 Trenčín
+421 905 267203

REMONTMILK s.r.o.

Lastomírska 2, 071 01 Michalovce
+421 56 6442640

Elena Kalúzová, Ing. - PIG TECH

Vašinova 31, 949 01 Nitra
+421 903 407 350, 0910 907 351

SOLLER, s.r.o.

Čapkova 2, 811 0 Bratislava
+421 (02) 52621267

LASER-SK spol. s r.o.

Ťačevská 603/7, 085 0 Bardejov
+421 (0907) 363315