Priemyselné stroje a vybavenie na spracovanie ovocia a zeleniny

Nájdených 17 firiem

VELOKAR, s.r.o.

Závodská 9, 010 01 Žilina
+421 41 7235838

VZDUCHOTORG, spol. s r.o.

Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7715085

VIRTUS s.r.o.

Lamačská cesta 111, 841 03 Bratislava
+421 2 64530785

AGROTRANS, spol. s r.o.

Krížna 37, 931 01 Šamorín
+421 31 5624836

Mediacone s.r.o.

Vajanského námestie 12, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4152715

PNEUTRADE, s.r.o.

Rybárska 8, 949 01 Nitra
+421 37 6524338

Ing. Juraj Patek - PATOS

Jána Halašu 2, 911 01 Trenčín
+421 905 267203

PREMETAL, spol. s r.o.

Bardejovská 42, 080 0 Prešov
+421 (051) 7765383

Karol Uhrinovský KTJ

Pod Kalváriou 32, 955 01 Topoľčany
+421 903 707 567

REMONTMILK s.r.o.

Lastomírska 2, 071 01 Michalovce
+421 56 6442640

MEDIA Bratislava, spol. s r.o.

Panenská 30, 811 03 Bratislava
+421 903 448 408

Arcon Slovakia s.r.o.

Nákovná 9, 821 06 Bratislava
+421 2 40208030

SOLLER, s.r.o.

Čapkova 2, 811 0 Bratislava
+421 (02) 52621267

LASER-SK spol. s r.o.

Ťačevská 603/7, 085 0 Bardejov
+421 (0907) 363315

Montechna s.r.o.

Hájnická 187/89, 962 31 Sliač
+421 45 5332085

Privis s.r.o.

Račianska 71, 832 59 Bratislava
+421 2 44459373

SKILL-TRADE Slovakia s.r.o.

Ďurkova 18, 949 01 Nitra
+421 2 44459373