Predajné automaty, dodávatelia, prevádzkovatelia, servis

Nájdených 10 firiem

DUAL Slovakia s.r.o.

Klincová 14, 821 08 Bratislava
+421 2 55564900

VERY GOODIES SK s.r.o.

Miletičova 40, 821 02 Bratislava
+421 2 55567736

CELFIA s.r.o.

Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava
+421 2 45527525

STRAVSERVIS družstvo

Smolenická 3, 851 05 Bratislava
+421 948 123006

FRESHWATER SLOVAKIA, s.r.o., v likvidácii

Jozefská 19, 811 06 Bratislava
+421 2 52632716

MID vending company, s.r.o.

K amfiteátru 2, 080 01 Prešov
+421 905 349265

ASO Vending, s.r.o.

Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4147523

CIGARLAND s.r.o.

Popradská 29, 821 09 Bratislava
+421 2 45523113

Soňa Korčeková - ASO VENDING

Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4147523, 0902 960 503, 0902 960 500

ELYEN, s.r.o.

Mnohelova 6, 058 01 Poprad
+421 907 352 063