Pomocné zariadenia strojov na povrchovú úpravu kovov, odmasťovanie, čistenie

Nájdených 16 firiem

QTS SLOVAKIA, spol. s r.o.

Cintorínska 463, 952 01 Vráble
+421 37 7833222

KZ spol. s r.o.

Komárnická 26, 821 01 Bratislava
+421 2 43415963

AQUACLEAN, spol. s r.o.

Hlaváčikova 16, 841 05 Bratislava
+421 2 52444938

SAM HOLDING a.s.

Kpt. M. Uhra 57/3, 907 16 Myjava
+421 34 6949101

FELAX s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov
+421 51 7731788

STEEL COLOR TECHNOLOGY, s.r.o.

Trieda Andreja Hlinku 21, 949 01 Nitra
+421 37 6553855

INPOCHEM, s.r.o.

Námestie hrdinov 311/7, 010 03 Žilina
+421 41 5623838

Rübig SK, k.s.

Andreja Hlinku 86, 972 71 Nováky
+421 45 5460266

IDEAL - Trade Service, spol. s r.o.

Bratislavská 553/76, 911 05 Trenčín
+421 322 601005

TISZTÍTANI s.r.o.

Gozovská 93/23, 900 55 Lozorno
+421 2 6457005

LUMATECH, s.r.o.

Janka Kráľa 730/33-116, 018 51 Nová Dubnica
+421 42 4430656

František Sabol - FEMAS

Gardom 33, 082 21 Veľký Šariš
+421 905 544 391

Ing. Branislav Kalabus KA-BE

A. Rudnaya 21, 010 0 Žilina
+421 (041) 7002121

Peter Labodi- BODYTEP

Hanulova 7, 841 0 Bratislava 42
+421 (02) 64285872

Peter Vilček - Čistiaca technika

Mýtna 13, 917 0 Trnava
+421 0915966616

Ing. Juraj Šipula - NAPRES

Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa
+421 903 636 994