Poľnohospodárske pluhy, rozrývače, buldozéry, stroje na prípravu pôdy

Nájdených 481 firiem

ŠEBESTIAN, spol. s r.o.

Piaristická 7, 949 01 Nitra
+421 377415855

OLIVEX, spol. s r.o.

Kukučínova 457/32, 929 01 Dunajská Streda
+421 315529232

AGROKOM s.r.o. Prešov

Pod Kalváriou 40, 080 01 Prešov
+421 517748238

AGROBON Zvolen, spol. s r.o.

SNP 143, 962 01 Zvolenská Slatina
+421 455400932

HRIADEĽ, spol. s r.o.

Cabajská 28, 949 01 Nitra
+421 377413925

MOREAU AGRI, spol. s r.o.

Družstevná 616/13, 922 42 Madunice
+421 337435728

ASV AGRONOVA s.r.o.

Vinárska 7, 951 41 Lužianky
+421 377930221

Agroservis - Stred s.r.o.

Cintorínska 3481, 979 01 Rimavská Sobota
+421 475811371

JS Agrotechnika spol. s r.o.

Sabinovská 25, 082 22 Šarišské Michaľany
+421 514891390

AGROZET LEVICE, s.r.o.

Jurská cesta 6, 934 01 Levice
+421 366312319

TECHNOPLAST, výrobné družstvo, Topoľčany

Pod Kalváriou 10, 955 47 Topoľčany
+421 383520866

AGRITEC, spol. s r.o.

Jozefov majer 230, 930 41 Kvetoslavov
+421 315627153

DAMO Slovakia s.r.o.

Trenčianske Stankovce 3044, 913 11 Trenčianske Stankovce
+421 326497145

WOOD spol. s r.o.

Piešťanská 6, 956 05 Radošina
+421 385398314

GUKOM, spol. s r.o.

Priemyselný areál 327, 946 03 Kolárovo
+421 357771625

GROSSA NOVA s.r.o.

Dlhá 4, 950 50 Nitra
+421 376536371

AGRA, s.r.o.

Na Bystričku 800/14, 036 01 Martin
+421 434285783

CENTEX RS, spol. s r.o.

Školská 1503, 979 01 Rimavská Sobota
+421 475632319

Stavebné stroje Slovakia, s.r.o.

Skladištná 4980, 984 01 Lučenec
+421 474322498

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec

Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec
+421 337351225

AGROBON Bojná, s.r.o.

Malé Dvorany 840, 956 01 Bojná
+421 385373733

AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany

Mlynská 2, 053 11 Smižany
+421 534431423

CENTRAL EUROPEAN COOP, spol. s r.o.

Roľníckej školy 1, 945 01 Komárno
+421 357741278

AGRALL s.r.o.

Hlavná 504, 946 54 Bajč
+421 357681246

EMATECH, s.r.o.

Piešťanská 3/3, 956 05 Radošina
+421 385398218

OBTULOWICZ, s.r.o.

Kukučínova 204, 027 43 Nižná
+421 435320831

AT Agrotyp, s.r.o.

Textilná 32/10, 034 01 Ružomberok
+421 444324085

Ag - pulz s.r.o.

Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš
+421 918805238

MARTIMEX - ALFA, akciová spoločnosť

Červenej armády 1, 036 65 Martin
+421 434131964

LANDAL, s.r.o.

Priemyselná 1238, 931 01 Šamorín
+421 315624447

VPP - verejno-prospešný podnik, spol. s r.o.

Jelenec 377, 951 73 Jelenec
+421 376313480

AGROTIM spol. s r.o.

Hlavná 139, 076 16 Úpor
+421 566798620

ŠTÝL - IVANOV s.r.o.

Herlianska 1101/84, 093 03 Vranov nad Topľou
+421 574421513

AGRI CS Slovakia s.r.o.

Zlatomoravecká 504, 949 01 Nitra
+421 376926833

Csémi s.r.o.

Veľké Turovce 182, 935 81 Veľké Turovce
+421 367498261

RAPPA, s.r.o.

Komárňanská cesta (sady), 940 64 Nové Zámky
+421 356426997

OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o.

Trenčianska cesta 1149/59, 957 04 Bánovce nad Bebravou
+421 907734992

DanSon s.r.o. v likvidácii

Pestovateľská 2, 820 01 Bratislava
+421 243425050

HELLCO s.r.o.

Príbovce 196, 038 42 Príbovce
+421 434284962

Zeppelin SK s.r.o.

Partizánska cesta 14605/50, 974 27 Banská Bystrica
+421 484146657

ADACOM, s.r.o.

Stará Hradská 52, 010 03 Žilina
+421 415001853

APH Group Slovakia, s.r.o.

Dostojevského 4532/67, 058 01 Poprad
+421 527884405

LS Cable Ltd., organizačná zložka Bratislava

Rybničná 40/220, 831 06 Bratislava
+421 233595214

AGROMEPA, s.r.o.

Slovenská Ľupča 989, 976 13 Slovenská Ľupča
+421 484187160

PREDOS-BB, s.r.o.

Kremnička 4, 974 01 Banská Bystrica
+421 484162349

P & L Slovakia, spol. s.r.o.

Partizánska 401, 916 24 Horná Streda
+421 327773009

Vogel & Noot Seed Solutions s.r.o.

Piaristická 2, 949 24 Nitra
+421 918902739

Propart, s.r.o.

Nádražná 35, 946 55 Pribeta
+421 357694135

BISO Schrattenecker, s.r.o.

Rohovce 290, 930 30 Rohovce
+421 357693104

Lesná technika - Lesy Sever s.r.o.

1. mája 1732/3, 038 53 Turany
+421 433810100