Obrábacie stroje okrem obrábania kovov alebo dreva

Nájdených 6 firiem

SZT-Nástroje, s.r.o.

Bazovského 1066/2, 038 53 Turany
+421 43 4292638

TRENS, a.s.

Súvoz 1, 911 32 Trenčín
+421 32 7412111 Spojovateľka

Stredoslovenské strojárne Sitno, a.s.

Vyhne 25, 966 02 Vyhne
+421 45 6772221

Commerc Service s.r.o.

Ku Surdoku 35, 080 01 Prešov
+421 51 7710573

CANMET, s.r.o.

Bôrik 5, 811 02 Bratislava
+421 2 67200030

Mária Paigerová

Pod Skalkou 659/4, 911 0 Trenčín
+421 (032) 7432614