Mikrobiologické laboratórne prístroje, vybavenie, zariadenia a potreby

Nájdených 27 firiem

Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.

Račianska 12481/77/A, 831 02 Bratislava
+421 2 55646791

INTES Poprad, s.r.o.

Námestie sv. Egídia 95, 058 51 Poprad
+421 52 7871311

MUTE - SLOVAKIA spol. s r.o.

Banská 524/8, 039 01 Turčianske Teplice
+421 43 4901882

Roner, s.r.o.

Páričkova 18, 821 08 Bratislava
+421 2 55563055

BENTAL ŽILINA, s.r.o.

Na stave 4, 010 01 Žilina
+421 41 7248318

LABWAY spol. s r.o.

Radlinského 9, 812 37 Bratislava
+421 2 52496609

HOSPIMED - Slovakia, spol. s r.o.

Orenburská 44, 821 06 Bratislava
+421 2 45524923

R.A.G. tech s r.o.

Rudohorská 33, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4115549

KONCEPT EKOTECH s.r.o. - organizačná zložka

Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava
+421 2 54654541

CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o.

Jánošíkova 1827/65, 927 01 Šaľa
+421 37 7707994

Lambda Life a.s.

Bojnická 20, 831 04 Bratislava
+421 2 44880159

MERCOTRADE SLOVAKIA spol. s r.o.

Potočná 3, 921 01 Piešťany
+421 33 7623170

O.K. SERVIS ETC s r.o.

Pri Zvonici 25, 821 04 Bratislava
+421 2 43634967

Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o.

Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
+421 2 20903911

Eurolab Lambda a.s.

T. Milkina 2, 917 01 Trnava
+421 33 5341448

DYNEX Servis, spol. s r.o.

Strieborné námestie 2, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4155045

nutricor s.r.o. „v likvidácii“

Ovsištské námestie 1, 851 04 Bratislava
+421 2 43631664

ZEGA s.r.o.

Zlatovská 27, 911 05 Trenčín
+421 32 7445341

ILABO, s.r.o.

Radlinského 9, 811 07 Bratislava
+421 903 766133

BIOHEM, spol. s r.o.

Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
+421 32 6505005

ŽELGASS, s.r.o.

Kragujevská 17, 010 01 Žilina
+421 41 5640016

MEDIA Bratislava, spol. s r.o.

Panenská 30, 811 03 Bratislava
+421 903 448 408

Ing. Jozef Pajunk - JOPAS

Garbiarska 10, 064 0 Stará Ľubovňa
+421 (0905) 650691

Barbecue, spol. s r.o.

J. Haška 791/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 902 131 115

Nervik, spol. s r.o.

J. Haška 791/10, 911 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 902 131 115

STORMS s.r.o.

č. 179, 065 4 Údol
+421 (052) 4285591

Miroslav Trnkócy

Záskalická 699/43, 026 01 Dolný Kubín
+421 904 375 800