Elektrické zariadenia pre domácnosť a kaderníctvo, vysúšače vlasov

Nájdených 36 firiem

ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

Zvolenská cesta 29, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4103544

EKOSAL-energy, s.r.o.

Námestie Štefana Moyzesa 5, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4123579

Mediacone s.r.o.

Vajanského námestie 12, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4152715

FUKSA spoločnosť s ručením obmedzeným

Švermova 1, 960 01 Zvolen
+421 45 5335040

KERIMAT, spol. s r.o. v konkurze

Haličská cesta 3199, 984 03 Lučenec
+421 47 4332099

REMONTA, spol. s r.o.

SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina
+421 45 5394064

REDWELL Slovensko, s.r.o.

Námestie Š. Moyzesa 2/A, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4156083

FENIX SLOVENSKO s.r.o.

Iliašská cesta 86, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4143253

BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o.

Exnárova 23, 985 59 Vidiná
+421 47 4370158

Hriňovská energetická, s.r.o.

Partizánska cesta 1465, 962 05 Hriňová
+421 45 5321142

ORIS, spol. s r.o.

Námestie Ľudovíta Štúra 8, 974 05 Banská Bystrica
+421 907 855525

HOK, s.r.o.

Janka Kráľa 6, 974 03 Banská Bystrica
+421 48 4162710

STYK SERVIS, s.r.o.

Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4204141

HORIA spol. s r.o.

Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4113692

Kamil Vaník - EKKV

Rumančekova 26, 821 01 Bratislava
+421 2 43634675

Ing. Anton Kliment KONSTECH

Môťovská cesta 8411, 960 0 Zvolen
+421 2 43634675

P.S. Elmont-stav, s.r.o.

Ďumbierska 2, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4719000

Semar - Ing. Ľubomír Uhnák

Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica
+421 (048) 4142346

AMA-Elektronic,v.o.s.

Nám.M.R.Štefánika 17, 977 01 Brezno
+421 (048) 6112636

Ivan Smutný - AQUAFIND

Partizánska 971/55, 962 11 Detva
+421 903 503 476

Kurta Gastrotech s.r.o.

Partizánska 89, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4141914

Váhy s.r.o.

Lipová 23, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4230282

Technické služby mesta Hnúšťa

Kotlište, 981 0 Hnúšťa
+421 (047) 5423113

ŽERIAVY - Jaroslav Beneš

Nemčianska cesta 3, 976 01 Banská Bystrica-Nemce
+421 (048) 4145592

Sting-itec Slovakia,s.r.o.

Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica
+421 (048) 4161252

Hontianske strojárne,a.s.

Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina
+421 (045) 5511520

Darling Servis

M.Rázusa 29, 984 01 Lučenec
+421 (047) 4320790

Berger stroje s.r.o.

Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4102195

Autotrans Ekologické stroje,s.r.o.

SNP 129, 965 5 Žiar nad Hronom
+421 (045) 6722752

KLH s.r.o.

Sládkovičova 4, 965 01 Žiar nad Hronom
+421 45 6722754

Ján Barniak - ELROZ

Priemyselná 11, 965 0 Ladomerská Vieska
+421 (045) 6727237

M. Elektronika

Markuša 44, 979 0 RIMAVSKÁ SOBOTA
+421 (0905) 344780

Weidner Slovakia, s.r.o.

Kármána 24, 984 01 Lučenec
+421 47 4511531

B a B, spol. s.r.o.

Drieňová 24, 821 01 Bratislava 2
+421 (02) 43427445

SLAVIA TOOLS, a.s.

Dúbravy, Areál PPS 48, 962 12 Detva
+421 45 5456385 Ústredňa

Exe kuchyne Detva s.r.o.

M.R.Štefánika 1541, 962 12 Detva
+421 45 5454898