Stavebníctvo

Vrtné a prieskumné práce, ropa a zemný plyn

Nájdených 183 firiem

Ľudovít Kolber

László Amadea 16, 929 01 Dunajská Streda
+421 (031) 5525621

Vox

Alejová 4, 040 11 Košice 11
+421 (055) 6430294

Sergej Slauka

Krušovská 1636/26, 955 01 Topoľčany
+421 (0903) 726090

IPR - Peter Remo

Bratislavská 354/32, 018 4 Dubnica nad Váhom
+421 (0907) 724207

BONAS Slovakia, s.r.o.

M.R.Štefánika 88, 911 0 Trenčín
+421 (032) 7446223

TIMKO

Opatovská cesta 4, 040 01 Košice
+421 (055) 6999954

Meranie regulácie - EXPRES - Servis

Nám.SNP 188/13, 929 0 Dunajská Streda
+421 (031) 5527362

Nitra Mont-Róbert Urik

č.138, 951 46 Podhorany
+421 (037) 7785365

Peter Hašto - PLYNO-služba

Zvolenská 12, 821 09 Bratislava 2
+421 (02) 53418975

S.G. MONTEX

Bukurešťská 12, 040 13 Košice 13 - Ťahanovce
+421 (055) 6363455

Marián Peressényi GAS - JET

Moyzesa 10, 971 0 Prievidza
+421 (0907) 897759

Juraj Palček OVZAP

č.315, 018 6 Košeca
+421 (0903) 770712

GASOTHERM PLUS s.r.o.

Člnková 8, 040 01 Košice
+421 (055) 6324032

Perehanec Nikolaj

č.149, 044 19 Olšovany
+421 (0905) 523514

VOTAX, spol. s r.o.

Partizánska 225, 957 0 Bánovce nad Bebravou
+421 (038) 7602764

Ing.Zdenko Látečka JUVEMA - THERM

Vinohradnícka 10, 949 01 Nitra
+421 (037) 7893854

HKM TREND, s.r.o.

Farská 75, 059 9 Huncovce
+421 (052) 4562055

Milan Prettenhofer - KOVOOBRÁBANIE

č. 147, 919 09 Šelpice
+421 (0907) 287739

CESTAN, s.r.o. Košice

Hroncova 5, 040 01 Košice
+421 (0907) 287739

BENAFT - Miroslav Knapec

Mateja Bela 3458/56, 010 1 Žilina
+421 (0903) 511108

SEDLÁČEK - stavebníctvo a inžiniering

Hradná 31, 925 51 Šintava
+421 (031) 7893188

Jozef Jackulík - BUIS

č. 529, 038 0 Bystrička
+421 (043) 4385374

PRAKTIK NITRA, spol. s r.o.

Štúrova 143, 949 01 Nitra
+421 (037) 7410730

AQUA DRILLING s.r.o.

Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava
+421 944 020 188

Gasotherm - Plast.SK s.r.o.

Bitúnkova 10, 940 75 Nové Zámky
+421 (0902) 432436

PW s.r.o.

Okružná 840, 018 5 Nová Dubnica
+421 (0905) 651077

REVOK PLUS s.r.o.

Potočná 19, 054 0 Levoča
+421 (053) 4514922

Emília Valášková - VAKO

Krajné 116, 916 1 Krajné
+421 (0905) 254201

Ľubomír Hesek - Autodoprava

Továrenská 780, 908 0 Kúty
+421 (0905) 254201

Pavol Kucharovic - BONA

Nová Bošaca 84, 913 08 Nové Mesto nad Váhom
+421 905 471488

Jozef Fecko

Nová Doba 547, 078 01 Sečovce
+421 56 6784116; +421 907 405577

Maroš Judycký SPIDY AUTO

Malá Čausa 32, 971 01 Malá Čausa
+421 903 701822

GAZPROM s.r.o.

Námestie SNP 22, 811 01 Bratislava
+421 903 701822