Stavebníctvo

Pomocné stavebné práce

Nájdených 630 firiem

ALINEA NiGa, spol. s r.o.

Drobného 27, 841 01 Bratislava
+421 2 64532451

Eco Term, s.r.o.

Dlhá 476, 906 32 Jablonica
+421 34 6583413

HUK - SK s.r.o.

Kúpeľská 664, 073 01 Sobrance
+421 56 6524182

QTECH, s.r.o.

Drieňová 34/1712, 821 02 Bratislava
+421 2 43634152

SAWBAC Slovensko, a.s.

Hrdličkova 2/B, 831 02 Bratislava
+421 2 54650484

DIVADELNÉ SLUŽBY s.r.o.

Francúzskych partizánov 2963/4, 036 08 Martin
+421 43 4277888

SINEKO s.r.o.

Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce nad Bebravou
+421 38 7609600

EU - SCHEELIT, s.r.o.

Slovenská 18, 085 01 Bardejov
+421 54 4742521

TESTECO s.r.o.

Brezová 2, 040 01 Košice
+421 55 6851129

ŠEBEST, s.r.o.

Obrancov mieru 350, 059 34 Spišská Teplica
+421 52 7738221

F - DACH, spol. s r.o.

Konštantínova 3, 081 77 Prešov
+421 51 7495462

KROVON s.r.o.

Brusno 493, 972 32 Chrenovec - Brusno
+421 46 5471368

RAPIM, s.r.o.

Hlavná 230/A, 951 48 Jarok
+421 37 6513010

LEMARCK Slovakia s.r.o.

Viničná 1, 940 01 Nové Zámky
+421 35 6406655

TOPRECO s.r.o.

M. Rázusa 683/32A, 955 01 Topoľčany
+421 38 5327037

MTM Okná, s.r.o.

Dohnányho 8, 917 02 Trnava
+421 33 5533995

EGO SLOVAKIA, s.r.o.

Pri prachárni 18, 040 01 Košice
+421 55 6234024

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava
+421 2 33000555

VIKI spol. s r.o.

Železničiarska 15, 949 01 Nitra
+421 37 7728231

INCON, spol. s r.o.

Priemyselná 6, 971 01 Prievidza
+421 46 5191230

ASTEC s.r.o.

Pálenčiarska 1828/58, 069 01 Snina
+421 57 7580280

ALUPLAST s.r.o.

Moštenická 8, 971 01 Prievidza
+421 46 5198900

BBF elektro s.r.o.

Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4172411

Chudovský a.s.

Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4379928

DAMIT s.r.o.

Terchová 934, 013 06 Terchová
+421 41 5695400

ENES s.r.o.

Odborárska 52, 830 03 Bratislava
+421 2 44372021

FKL a brat, spol. s r.o.

Hviezdoslavova 21, 956 11 Ludanice
+421 38 5368411

DREVOINTERIER KEŽMAROK s.r.o.

Gaštanová 28, 060 01 Kežmarok
+421 52 4523075

HESTA, spol. s r.o.

Jilemnického 8770/3/D, 080 01 Prešov
+421 51 7731036

TEXO PARTNER a. s.

Votrubova 28, 821 09 Bratislava
+421 2 53414600

COLORTREND s.r.o.

Úzka 47/20, 900 43 Hamuliakovo
+421 905 315315

KONSIP spol. s r.o.

Hattalova 6, 831 03 Bratislava
+421 2 44635544

KOPLAST, spol. s r.o.

Textilná 23, 034 01 Ružomberok
+421 44 4322694

Merkantil D.S., s.r.o.

Mliečany 63, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5900211

HURRICANE, s.r.o.

Hraničná 16, 821 05 Bratislava
+421 2 53633464

DUPLOM s.r.o.

Popradská 56/B, 040 01 Košice
+421 55 6424060

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.

T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza
+421 46 5179111

MÉTA SLOVAKIA s.r.o.

T. G. Masaryka 11, 940 01 Nové Zámky
+421 35 6410746

SOVUS s.r.o.

Hraničná 3695/31, 058 01 Poprad
+421 52 7728023

FEROMETAL PREŠOV s.r.o.

Strojnícka 26, 080 06 Prešov
+421 51 7733559

EKO SLOVAKIA NZ, s.r.o.

Komárňanská 24, 940 59 Nové Zámky
+421 35 6426518

AMR company s.r.o.

Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4298420

ESOPLAST SK s.r.o.

Kuklov 286, 908 78 Kuklov
+421 34 6582131

HSF, s.r.o.

Jesenského 50, 901 01 Malacky
+421 34 7960100

ALLWIND s.r.o.

Na stráňach 17, 971 01 Prievidza
+421 46 5441047

MATECH, spol. s r.o.

Vidlicová 9, 831 01 Bratislava
+421 2 55567173

TREOS s.r.o.

Matúškova 19, 031 05 Liptovský Mikuláš
+421 44 5522982

STAVEX - PLAST, spol. s r.o.

Majerská cesta 92/A, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4153779

Bures NITRA, s.r.o.

Pod Zlatým brehom 797/41, 949 01 Nitra
+421 37 6516154

STAVFIN, a.s.

Zlatovská 33, 911 01 Trenčín
+421 32 6517170