Stavebníctvo

Pomocné stavebné práce

Nájdených 630 firiem

UNICOM DESIGN, spol. s r.o.

Murgašova 2, 949 01 Nitra
+421 37 7722003

ŠPORTSTAV PRIEVIDZA, spol. s r.o.

Hasičská 2, 971 01 Prievidza
+421 46 5426598

Vertikal - SOLID, s.r.o.

Baňa 32, 048 01 Rožňava
+421 58 4331534

D & D STUDIO s.r.o.

Súkennícka 8, 821 09 Bratislava
+421 2 53413568

COLORSTAV-TEAM, s.r.o.

Gazdovský rad 18/12, 930 40 Štvrtok nad Ostrove
+421 31 569 33 66

R.G. - PLAST s.r.o.

Areál PD 319, 925 42 Trstice
+421 31 7782049

REGION TZB, spol. s r.o.

Partizánska 25, 908 51 Holíč
+421 34 6682780

AB TEAM, s.r.o.

Priemyselná 281, 965 01 Žiar nad Hronom
+421 45 6723720

KONŠTRUKCIE s.r.o. „v likvidácii“

Hattalova 8, 831 03 Bratislava
+421 2 65440248

KVEST s.r.o.

Severná 22, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4318315

EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o.

Mikovíniho 2, 917 01 Trnava
+421 33 5512648

HERTOP, spol. s r.o.

Tovarnícka 412, 955 01 Topoľčany
+421 38 5326096

ALARMY s.r.o.

Cablkova 3, 821 04 Bratislava
+421 2 44634433

ALNIKO Banská Bystrica s.r.o.

Námestie SNP 18, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4155514

STASO, s.r.o.

Nám. gen. M. R. Štefánika 21, 977 01 Brezno
+421 48 6114022

ARJ Servis, s.r.o.

Továrenská 2, 071 01 Michalovce
+421 56 6441482

Noves-Invent, s.r.o., Spišská Nová Ves

Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4433331

ALK VARIANT spol. s r.o.

Haanova 10, 852 23 Bratislava
+421 2 62240547

ALKON KOŠICE a.s.

Slovenská 16, 040 01 Košice
+421 692 084315

A.M.F., spol. s r.o.

Račianska 109/c, 831 02 Bratislava
+421 2 44461144

VEKAMONT, s.r.o.

Malé Hoste 93, 956 37 Zlatníky
+421 38 7695215

BAX, spol. s r.o.

Hviezdoslavova 38, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4123596

FOR Clean, a.s.

Vrbovská cesta 39, 921 01 Piešťany
+421 33 7989161

Rolkom s.r.o.

Holíčska 7, 851 05 Bratislava
+421 903 344343

FRISOMAT, spol. s r.o.

Bočná 3, 940 01 Nové Zámky
+421 35 6414670

RONDO spoločnosť s ručením obmedzeným Kežmarok

Slavkovská 812/28, 060 01 Kežmarok
+421 52 4524301

RESULT reklamná agentúra s.r.o.

Hlavná 80, 040 01 Košice
+421 55 6227494

OBLOK s.r.o.

Starosaská 11, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4299145

PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o.

Kolonáda 4685, 984 01 Lučenec
+421 47 4333825

Chmelár, spol. s r.o.

Velušovce 131, 955 01 Velušovce
+421 38 5391495

DANERING, spol. s r.o.

Kračanská cesta 1179/46, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5529224

DOPRAVOSPOL spol. s r.o. v likvidácii

Milochov 275, 017 06 Považská Bystrica
+421 42 4323230

J.X.C. - INVEST, s.r.o.

Zapálenica 336, 053 23 Rudňany
+421 905 830558

ACORD s.r.o.

Údernícka 11, 851 01 Bratislava
+421 2 68245101

ATIPIC spol. s r.o.

Matúškova 7, 026 01 Dolný Kubín
+421 43 5865649

ANEKO SK, a.s.

Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce
+421 37 6422057

SVETLO SYSTÉM s.r.o.

Bačíkova 5, 040 01 Košice
+421 55 6230140

ALFA - PLAST, s.r.o.

Šumperská 2, 971 01 Prievidza
+421 46 5424638

GRANDSTONE, s.r.o.

Vajnorská 135, 832 37 Bratislava
+421 2 44458413

Klahoss spol. s r.o.

Romanova 3, 851 02 Bratislava
+421 2 43411809

MERTIMEX spol. s r.o.

Poľná 4, 903 01 Senec
+421 2 45925678

TERMOFIX s.r.o.

Beladice 132, 951 75 Beladice
+421 37 6330213

ROT ENO, s.r.o.

Romanova 5, 851 02 Bratislava
+421 2 62240987

B & B, spol. s r.o.

Korňa 889, 023 21 Korňa
+421 41 4352196

Belot, s.r.o.

Boldocká cesta 14, 903 01 Senec
+421 2 45928260

RAFFAELIS IDE s.r.o.

Južná trieda 66, 040 01 Košice
+421 55 6855761

BP BAU, s.r.o.

Železničiarska 44, 949 01 Nitra
+421 37 6533107

BELATEP spol. s r.o.

Záruby 1, 831 01 Bratislava
+421 2 44888908

VKV - SLOVAKIA, s.r.o.

Kysucká cesta 5/A, 010 01 Žilina
+421 41 5625247

CASSOPA, spol. s r.o.

Južná trieda 74, 040 01 Košice
+421 55 6770203