Stavebníctvo

Ochrana budov proti škodcom, dezinfekcia, hubenie hmyzu, škodcov, hlodavcov

Nájdených 54 firiem

ADDA spol. s r.o.

Slamkova 14, 949 07 Nitra
+421 905 348359

AGRONOVAZ, a. s.

Priemyselná 2/1122, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7740619

ELASTIK - M, s.r.o.

Kollárova 5781, 036 01 Martin
+421 43 4238382

DDD Servis Slovakia, s.r.o.

Švermova 31, 038 61 Vrútky
+421 43 4284381

MUNDITIA, spol. s r.o.

Čajakova 43, 831 01 Bratislava
+421 2 44255598

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
+421 32 6400970

TRIDE INVEST, s.r.o.

Skuteckého 32, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4148037

SAUBER SERVIS SK a.s.

Trieda SNP 61, 040 11 Košice
+421 55 7836231

PNZ, s.r.o.

Železnicná 4, 093 03 Vranov nad Topľou
+421 54 4791124

Asanas, s.r.o.

Nánanská 52, 943 01 Štúrovo
+421 36 7511246

ORES BLAVA, a.s.

Jaslovské Bohunice 163, 919 30 Jaslovské Bohunice
+421 33 5592176

ISTER CENTRUM s.r.o.

Beňadická 9, 851 06 Bratislava
+421 2 63532146

INSEKTPOL spol. s r.o.

Púchovská 12, 831 06 Bratislava
+421 2 55565633

EKO SLOVAKIA s.r.o. ekologická firma

Floriánske námestie 1, 811 07 Bratislava
+421 2 55421633

CHEMIX-D s.r.o.

Na vinohradoch 172, 831 06 Bratislava
+421 2 44880630

MR SERVIS spol. s r.o.

Mäsiarska 30, 040 01 Košice
+421 905 450014

EKOLAS, s.r.o.

Paderovce, Poľná 11/2, 919 30 Jaslovské Bohunice
+421 33 5592096

kampa, s.r.o.

Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 2858555

BYTERM s.r.o.

Sídlisko I. 1008, 093 01 Vranov nad Topľou
+421 57 4421030

PURIF PRO, a. s.

Továrenská 14, 811 09 Bratislava
+421 2 52733761

SAWBAC Slovensko, a.s.

Hrdličkova 2/B, 831 02 Bratislava
+421 2 54650484

CHEMEKO, spol. s r.o.

Štúrova 101, 059 21 Svit
+421 52 7152850

SLOVCLEAN a.s.

Špitálska 27, 811 08 Bratislava
+421 2 20850502

ASANARATES s.r.o.

Park Angelinum 4, 040 01 Košice
+421 55 6339477

CLEAN SERVIS spol. s r.o.

Ádorská 2/852, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5527351

TOSU, s.r.o.

Počkaj 540, 044 23 Jasov
+421 55 4663458

BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o.

Exnárova 23, 985 59 Vidiná
+421 47 4370158

SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
+421 2 63820963

IFM, a. s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
+421 911 656684

Asanačná s.r.o.

Vajnorská 51, 831 03 Bratislava
+421 902 900801

ČaSS, spol. s r.o.

Trieda SNP 1, 040 11 Košice
+421 55 6435509

ASANISTA PLUS s.r.o.

Dargovská 67, 851 01 Bratislava
+421 2 63824759

Monika Rukovánsky - AGRORM

Družstevná 1064, 925 72 Selice
+421 911 787772

M+M - Michaela Muchýová

Jedlíkova 8, 010 15 Žilina
+421 910 665231

Ján Mišura - DDD

M.Rázusa 28, 974 0 Banská Bystrica
+421 (048) 4154473

JAVA, s.r.o.

Slavnica 209, 018 54 Slavnica
+421 905 243 438

DDD STAR - Ing. Dušan Grman

Štefánikova 41, 917 01 Trnava
+421 (033) 5514015

Alexander Mórocz Asanačná služba Mórocz a spol.

Inovecká 6, 902 01 Senec
+421 (02) 45925535

Peter Kaľuha - INSEKTA DDD

č. 332, 919 05 Trstín
+421 (033) 5446676

Miroslav Jantek ASANA

Ľubľanská 4, 010 0 Žilina
+421 (041) 5983604

Július Juraštík KLEMPO - DERATEX

Krajná 4, 979 0 Rimavská Sobota
+421 (041) 5983604

BIODECONTA spol. s r.o.

Štefánikova trieda 80/1, 949 01 Nitra
+421 (0903) 702528

STOP HOLUB s.r.o.

Tománkova 6, 841 05 Bratislava
+421 905 980 581

Vladimír Slezák SMP - UNIVERSAL - I

Poľovnícka 1, 969 0 Banská Štiavnica
+421 (0903) 502445

Martin Hrabovský - HRABCO

Panská 8, 811 01 Bratislava
+421 903 569 599

DIW Service, s.r.o.

Drobného 27, 841 02 Bratislava
+421 2 64461440

www.ddd, s.r.o.

Konštantínova 6, 080 01 Prešov
+421 51 7732533

MVDr.Jaroslav Duda

Dobšinského 849/23, 050 01 Revúca
+421 58 4432748

tosu - Slowakia s.r.o.

Jaltská 27, 040 01 Košice
+421 55 4663458

ASANA DDD, s.r.o.

Čapkova 8, 811 04 Bratislava
+421 0908 038398,