Stavebníctvo

Kameň, kamenná drvina, schody, sokle, fontány, pomníky, kríže, kazateľnice

Nájdených 505 firiem

MRAMOR spol. s r.o.

Vlčie hrdlo 64, 821 07 Bratislava
+421 2 40208401

EURO BASALT a.s.

Veľké Dravce 270, 985 42 Lučenec
+421 47 4343110

K-OBAL s.r.o.

Staviteľská 3, 831 04 Bratislava
+421 2 44873168

CRH (Slovensko) a.s.

Rohožník, 906 38 Rohožník
+421 34 7765111

AUNAS, s.r.o.

Čerešňová 9, 080 01 Prešov
+421 905 262669

O.M.K. s.r.o.

Studená 5, 821 04 Bratislava
+421 2 43633534

DaMiL spol. s r.o.

Myslenická 65, 902 03 Pezinok
+421 33 6413648

MAXWEL s.r.o.

Kopčianska 63, 851 01 Bratislava
+421 2 63835066

EMBACO spol. s r.o.

Pri strelnici 22, 821 09 Bratislava
+421 2 48213611

POOL SERVIS, s.r.o.

Myslenická 1, 902 01 Pezinok
+421 905 324168

SLOVAK POOL, s.r.o.

Jeséniova 4/C, 831 01 Bratislava
+421 2 54789558

Nervik, spol. s r.o.

Námestie M. R. Štefánika 580/29, 907 01 Myjava
+421 902 131115

ALOBEX, s.r.o.

Prejtská 116/141, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 903 406856

I.S. SYSTÉM spol. s r.o.

Pluhova 16/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji
+421 905 413977

fingold, s.r.o.

Smetanova 8, 911 01 Trenčín
+421 911 336489

LK Production, s.r.o.

Pod Bránou 1812/1, 058 01 Poprad
+421 915 888222

LB MINERALS SK, s.r.o.

Tomášikova 35, 043 22 Košice
+421 55 7980503

MramorLand, s.r.o.

Hlavná 23/163, 976 96 Medzibrod
+421 48 4184323

Marex Trade - Slovakia s.r.o.

Fándlyho 6, 949 01 Nitra
+421 37 7335987

Silencia, s.r.o.

Sklabinská 1, 036 01 Martin
+421 43 4224889

ZIPP SKALICA, spol. s r.o.

Mallého 46, 909 01 Skalica
+421 34 6644432

SIAL, s.r.o.

Na Zigmund šachtu 1662/30, 969 01 Banská Štiavnica
+421 45 6922165

Interex PLUS s.r.o.

Zlatovská 1326, 911 05 Trenčín
+421 32 6521006

ULYSSES a.s.

Mudroňova 75, 811 03 Bratislava
+421 2 62801574

EXSTAVMAT s.r.o.

Miletičova 1, 824 63 Bratislava
+421 2 55576076

SAVE EXPRESS PROFI, s.r.o.

Holíčska 26, 851 05 Bratislava
+421 2 63810280

ARVUM, Poľnohospodárske družstvo

Körtvélyešská 490, 930 25 Vrakúň
+421 905 220086

KB therm, spol. s r.o.

Brnianska 2, 911 05 Trenčín
+421 32 6526496

HIROPRO, spol. s r.o.

Teplická 3376, 058 01 Poprad
+421 52 7767517

ARTECH - STAV, spol. s r.o.

Hlavná 927, 925 01 Matúškovo
+421 31 7826129

MAHAKAM, s.r.o.

Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava
+421 2 43426751

EKOPRIM, s.r.o.

Strojnícka 17, 080 01 Prešov
+421 51 7480700

HATIX s.r.o.

Romanova 5, 851 02 Bratislava
+421 2 62311883

ŠRUBKA, s.r.o.

Nerudova 9, 040 01 Košice
+421 55 6770036

FORZA GROUP, spol. s r.o.

Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
+421 2 44461686

DMRS, s.r.o.

Komenského 2816, 069 01 Snina
+421 907 924532

DEMA s.r.o.

Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen
+421 45 5401250

ESENEX, s.r.o.

Duklianska 36, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4424596

KREMATÓRIUM Molnár, s.r.o.

Slovenská 26, 940 51 Nové Zámky
+421 905 621201

CEMMAC a.s.

Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie
+421 32 6576111

GRANITI, s.r.o.

Na stanicu 1010/10, 010 09 Žilina
+421 41 7645335

VÁPENCOVÝ PRIEMYSEL RUŽINÁ, s.r.o.

Čajkovského 8, 984 01 Lučenec
+421 47 4396755

FRYSLA Slovakia, s.r.o.

Trenčianske Jastrabie 56, 913 22 Trenčianske Jastrabie
+421 32 6595224

ALBO, s.r.o.

Žižkova 24, 811 02 Bratislava
+421 2 45642301

Plynroz, a.s. Sobrance

Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance
+421 56 6522446

ŠOTO s.r.o.

Šancová 46, 811 05 Bratislava
+421 2 52496206

V-CENTRUM, s.r.o.

1. mája 1053, 952 01 Vráble
+421 37 7832460

METALIT, spoločnosť s ručením obmedzeným

Stará Prievozská cesta 2, 821 09 Bratislava
+421 2 53416004

FISCHERMAX s.r.o.

29. augusta 24, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4155455

Kmeť spol. s r.o.

Repište 97, 966 03 Repište
+421 907 824954